• 1000

Nową normą staje się, że ESG powinno stanowić trzon strategii firmy i kształtować narrację wokół celu organizacji. Każdy aspekt działalności jest poddawany ocenie – to jak traktowani są pracownicy, jak wygląda łańcuch dostaw, jak używane i zarządzane są dane, aż po to, w jaki sposób działalność biznesowa oddziałuje na środowisko naturalne. Oczywiste jest już, że posiadanie jasno określonego celu działalności i kreowanie pozytywnego wpływu na planetę i ludzi liczy się jak nigdy dotąd.

ESG to więcej niż tylko wynik

Wskaźniki ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i mogą decydować o przyszłości firmy. Należy jednak pamiętać, że wskaźniki są tylko wynikiem tego, co firma robi i w jaki sposób postępuje. Ujawnione dane i ich przejrzystość mają kluczowe znaczenie dla uchwycenia zaangażowania biznesu w ESG i udowodnienia wśród interesariuszy odporności biznesowej i zrównoważonego rozwoju firmy.

Jak możemy pomóc?

  • Strategia Strategia
  • Finanse Finanse
  • Działania operacyjne Działania operacyjne
  • Raportowanie i usługi poświadczające Raportowanie i usługi poświadczające
  • Kliknij, aby poznać odpowiedni obszar działalności

Wspieramy firmy na każdym etapie wdrażania ESG.


Sprawdź odpowiedni obszar biznesowy, aby poznać, w jaki sposób pomagamy organizacjom wdrażać ESG w ramach ich działalności.

Strategia
Strategia

Strategia odpowiedzialnego biznesu

Umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum strategii biznesowej.

Więcej


Ryzyko klimatyczne i strategia dekarbonizacji

Co oznacza ryzyko klimatyczne dla biznesu i jakie podjąć działania?

Więcej

Finanse
Finanse

Zrównoważone finansowanie

Pomoc dla instytucji finansowych w finansowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

Więcej

Działania operacyjne
Działania operacyjne

Etyczny łańcuch dostaw

Budowanie etycznego i odpornego na zakłócenia łańcucha wartości.

Więcej

Raportowanie i usługi poświadczające
Raportowanie i usługi poświadczające

ESG: raportowanie i usługi poświadczające

Zwiększenie wiarygodności ujawnień ESG.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Szczegółowa lista usług

Przygotuj się na Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) wprowadzają analizę podwójnej istotności.

2024 rok będzie ważnym okresem dla pierwszej grupy firm, objętej obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania za ten okres będą musiały wpisywać się w ramy, zarysowane w dyrektywie CSRD oraz towarzyszących jej Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Nowością, a zarazem podstawową ramą analiz bogatego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność, obejmująca konieczność analizy zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, jak i wpływu trendów społecznych i ekologicznych na jego kondycję finansową.

Czytaj artykuł »

Deklaracja środowiskowa wyrobu (EPD) – istotne narzędzie dla branży budowlanej

Producenci wyrobów budowlanych mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami, związanymi z zieloną transformacją gospodarczą.

Świadomość środowiskowa branży budowlanej rośnie. Coraz więcej producentów opisuje ślad środowiskowy oferowanych przez siebie wyrobów. Taka transparentność pozytywnie wpływa na postrzeganie marki przez coraz bardziej świadomych klientów, a tym samym podnosi konkurencyjność.

Producenci wyrobów budowlanych mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami, związanymi z zieloną transformacją gospodarczą. Zmiany w branży – oprócz wprowadzanych regulacji prawnych – dyktowane są również przez budownictwo komercyjne i wewnętrzne cele dekarbonizacyjne firm oraz wzrost liczby zielonych zamówień publicznych. Jedną z kluczowych metod informowania o cechach środowiskowych wyrobów budowlanych jest wykonanie deklaracji środowiskowej typu III, czyli EPD

Czytaj artykuł »

Ślad węglowy produktu – narzędzie budowania wiarygodności środowiskowej firmy

Mierzenie emisji CO2 i inne działania ekologiczne przynoszą korzyści biznesowe i pomagają w komunikacji z klientami.

Rosnąca świadomość znaczenia ochrony klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju wpływa na sposób, w jaki biznes komunikuje się ze swoimi klientami. Aby uniknąć oskarżeń o greenwashing stawia na mierzenie śladu węglowego – nie tylko całej działalności przedsiębiorstwa, ale również poszczególnych elementów swojej oferty.

Czytaj artykuł »

CBAM – kolejne narzędzie polityki klimatycznej UE. Co oznacza dla przedsiębiorców?

Wprowadzenie opłaty od importu emisji ma być jednym ze sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) jest jednym z kilku inicjatyw związanych z cenami emisji dwutlenku węgla proponowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Stanowi kolejny element klimatycznej układanki Unii Europejskiej, będącej skutkiem paryskiego porozumienia klimatycznego z roku 2015 oraz strategii Europejskiego Zielonego Ładu, po raz pierwszy zaprezentowanej 4 lata później. Jej wprowadzenie ma być jednym ze sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz upowszechniania działań proklimatycznych na poziomie globalnym.

Czytaj artykuł »

Ratingi ESG polskich przedsiębiorstw

Jak zrównoważone firmy mogą sprostać wymaganiom interesariuszy i osiągnąć wysokie wyniki?

Częścią zrównoważonej działalności biznesowej jest nie tylko przygotowanie nowej strategii i jej wdrożenie, lecz także systematyczna ewaluacja jej efektów. Ocena przedsiębiorstw pod kątem kryteriów ESG jest możliwa dzięki licznym systemom ocen, opisywanym m.in. jako benchmarki, ratingi czy indeksy. Coraz liczniejsze firmy decydują się na poddanie się takiej ocenie. W Polsce taki krok także może się opłacać.

Czytaj artykuł »

Budowanie wizerunku firmy a ESG – co uwzględnić z perspektywy systemu compliance?

Stosowanie marketingu prośrodowiskowego w kontekście odpowiedzialności prawnej i inicjatyw legislacyjnych w UE.

Informowanie o dobrowolnym stosowaniu w działalności gospodarczej czynników ESG, a w szczególności aspektów proekologicznych, służy coraz częściej do budowania pozytywnego odbioru firmy. Warto jednak zwrócić uwagę na ryzyka prawne, jakie wiążą się z taką aktywnością wizerunkową i odpowiednio przygotować swoją organizację.

Czytaj artykuł »

Strategie ESG według najnowszych wytycznych i regulacji

Wymogi ESG mają istotny wpływ na podejmowane decyzje biznesowe.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, zarządzanie strategiczne czynnikami ESG oraz analiza szans i ryzyk związanych z nimi (środowiskowymi, społecznymi i zarządzania) staje się kluczowym aspektem długoterminowej strategii firmy. Właściwe zrozumienie i zarządzanie tymi zagadnieniami może przyczynić się do zabezpieczenia wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy oraz przekształcenia tych wyzwań w konkurencyjne atuty.

Czytaj artykuł »

Efektywność kontroli nad sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju (COSO i ESRS)

Model COSO 2013 i wymagania ESRS dot. kontroli nad raportowaniem zrównoważonego rozwoju.

30 marca 2023 r. opublikowane zostało opracowanie pt. Achieving Effective Internal Control over Sustainability Reporting (ICSR): Building Trust and Confidence through the COSO Internal Control – Integrated Framework prezentujące zastosowanie zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (tzw. modelu COSO 2013) w systemie kontroli wewnętrznej nad raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Obowiązki raportowe w tym obszarze coraz bardziej zyskują na znaczeniu, w szczególności w krajach UE, a zakres informacji wymagających ujawnienia stale się rozszerza. Taka sytuacja powoduje, iż podmioty objęte obowiązkami raportowymi powinny w odpowiedni sposób kontrolować jakość danych numerycznych i opisowych prezentowanych w swoich sprawozdaniach. Wymogi zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kontroli nad sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju ujęte zostały również w przedstawionych przez EFRAG projektach ESRS. Wskazówki zawarte w niedawnej publikacji COSO mogą zatem stanowić podpowiedź co do sposobu kształtowania odpowiednich i efektywnych kontroli nad raportowaniem zrównoważonego rozwoju.

Czytaj artykuł »

Raport: Perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej branży farmaceutycznej

Już 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać unijna dyrektywa CSRD wdrażająca Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Branża farmaceutyczna jest aktualnie jedną z najważniejszych społecznie i jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Wraz ze zwiększeniem świadomości społeczeństwa interesariusze zwracają coraz większą uwagę na aktywność firm w obszarach ESG. Najwięksi gracze w branży muszą dostosować się do nowych regulacji – m.in. unijnej dyrektywy dotyczącej należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz nowego standardu raportowania ESRS, który jest niezwykle szczegółowy, a za którego niedotrzymanie grożą duże kary finansowe.

Dowiedz się więcej »

Standardy GRI – jakie zmiany obowiązują od stycznia 2023?

Wszystkie raporty zrównoważonego rozwoju przygotowywane zgodnie z GRI, opublikowane po 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa wersja GRI Standards.

 

Szersza niż dotychczas forma raportowania kwestii m.in. kwestii praw człowieka, modyfikacje w zestawie wskaźników podstawowych czy wymóg przestrzegania ośmiu zasad raportowania to wybrane zmiany w obszarze raportowania zgodnie ze standardami GRI, które obowiązują już od stycznia 2023 roku.

Czytaj artykuł »

Raportowanie ESG – czym są ESRS i w jaki sposób rozpocząć ich wdrażanie?

Dyrektywa obejmie wszystkie duże, a także małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdach.

Raportowanie zarządzania tematami ESG jest dla wielu firm kluczowym elementem działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pozwala nie tylko dzielić się osiągnięciami ze swoimi interesariuszami, ale także, a może przede wszystkim, jest okazją do określenia najważniejszych wpływów organizacji, uporządkowania wewnętrznych procesów, czy też rewizji celów i osiąganych wyników. Aby zapewnić wysoką jakość ujawnianych informacji i możliwość porównań między organizacjami, raporty powinny być przygotowywane zgodnie z uznanymi standardami. Obecnie zdecydowanie najpopularniejsze są standardy GRI, zaktualizowane do wersji GRI Standards 2021. Od 2024 r. natomiast będziemy posługiwali się Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju – warto już teraz wiedzieć o nich więcej.

Czytaj artykuł »

Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju

Sprawozdawczość w dobie nowych przepisów. 81% firm w Polsce raportuje przynajmniej podstawowe zagadnienia dotyczące ESG.

Pierwsza polska edycja Badania raportowania zrównoważonego rozwoju powstała w oparciu o przygotowany już po raz dwunasty raport KPMG Global Survey of Sustainability Reporting 2022. Raport bazuje na analizie raportowania finansowego, niefinansowego oraz ujawnień na stronach internetowych 5 800 spółek z 58 krajów, w tym z Polski i zawiera szereg nowych zagadnień, takich jak stosowanie analizy istotności kwestii ESG oraz raportowanie kwestii społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.

Dowiedz się więcej »

Wartość ESG dla inwestorów – strategia zintegrowana

Zabezpieczanie wartości firmy należy zacząć od realistycznej oceny biznesowego wpływu zagrożeń i szans ESG.

Jedynie 36% spośród 100 największych firm w Polsce identyfikuje i raportuje czynniki ESG, które w istotny sposób wpływają na wartość i model biznesowy firmy (za: "KPMG Sustainability Reporting Survey 2022"). Odsetek ten pokazuje, że polskie firmy nadal w sporej części traktują informacje dotyczące wskaźników klimatyczno-środowiskowych, zarządczych i społeczno-pracowniczych, jako komunikację CSR, czyli niepowiązaną z materialnością finansową firmy. Jest to natomiast bardzo istotny wskaźnik, pokazujący interesariuszom powiązanie wiedzy nt. finansowego wpływu ryzyk ESG z modelem biznesowym i strategią firmy, dlatego warto uwzględnić w działalności zarządzanie i transparentność w tym obszarze.

Czytaj artykuł »

 

Taksonomia Unii Europejskiej w praktyce – analiza KPMG

W pierwszym roku raportowania jakość ujawnień taksonomicznych różni się znacznie między analizowanymi spółkami.

Od 2022 roku przedsiębiorstwa w Europie są po raz pierwszy zobowiązane do uwzględnienia w swoich raportach niefinansowych ujawnień dotyczących kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii UE. KPMG przeanalizowało 275 firm z sektora niefinansowego z 14 krajów Europy, w tym z Polski, które sporządziły takie ujawnienia za rok finansowy 2021. Badanie stało się podstawą do stworzenia przekrojowego raportu „Setting the baseline towards transparency".

Dowiedz się więcej »

Analiza istotności w nowych standardach GRI 2021 i ESRS

Zmiany w określaniu istotności i wpływ nowych standardów na raportowanie ESG.

Badanie istotności jest podstawą do zrozumienia pozycji firmy oraz jej relacji z otoczeniem i równocześnie jest punktem wyjścia do stworzenia raportu zrównoważonego rozwoju. Jakie zmiany w określaniu istotności wprowadza nowy standard GRI 2021? Czym różni się od unijnych standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards)? GRI 2021 będzie obowiązywał raporty opublikowane już po 1 stycznia 2023 r. (czyli raporty za 2022 rok!), a ESRs-y mają być przyjęte do końca czerwca 2023. Zmiany nadchodzą w szybkim tempie, dlatego warto zapoznać się z nowymi wytycznymi.

Czytaj artykuł »

Zarządzanie śladem węglowym szansą na zwiększenie konkurencyjności klimatycznej

Firmy będą oczekiwać od dostawców obniżenia śladu węglowego w ich usługach i produktach.

Czy można zbudować przewagę konkurencyjną przyjmując postawę bierną klimatycznie? To nie jest już czas na zastawianie się nad odpowiedzią na to pytanie. Wahanie się bądź ignorancja w tej kwestii to obecnie potencjalna utrata znaczącej części rynku – takie podejście w biznesie zaczyna być wręcz passé i działać na niekorzyść firmy.

Czytaj artykuł »

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria