Nową normą staje się, że ESG powinno stanowić trzon strategii firmy i kształtować narrację wokół celu organizacji. Każdy aspekt działalności jest poddawany ocenie – to jak traktowani są pracownicy, jak wygląda łańcuch dostaw, jak używane i zarządzane są dane, aż po to, w jaki sposób działalność biznesowa oddziałuje na środowisko naturalne. Oczywiste jest już, że posiadanie jasno określonego celu działalności i kreowanie pozytywnego wpływu na planetę i ludzi liczy się jak nigdy dotąd.

ESG to więcej niż tylko wynik

Wskaźniki ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i mogą decydować o przyszłości firmy. Należy jednak pamiętać, że wskaźniki są tylko wynikiem tego, co firma robi i w jaki sposób postępuje. Ujawnione dane i ich przejrzystość mają kluczowe znaczenie dla uchwycenia zaangażowania biznesu w ESG i udowodnienia wśród interesariuszy odporności biznesowej i zrównoważonego rozwoju firmy.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła agendę ESG

Pandemia COVID-19 pokazała umiejętność firm do dostosowania się w obliczu ekstremalnych zmian i skupienia na gospodarce opartej na uczciwości. Ponieważ firmy są zmuszone do transformacji, jest to szansa na osadzenie ESG w ich strategiach biznesowych.

Jak możemy pomóc?

  • Strategia Strategia
  • Finanse Finanse
  • Działania operacyjne Działania operacyjne
  • Raportowanie i usługi poświadczające Raportowanie i usługi poświadczające
  • Kliknij, aby poznać odpowiedni obszar działalności

Wspieramy firmy na każdym etapie wdrażania ESG.


Sprawdź odpowiedni obszar biznesowy, aby poznać, w jaki sposób pomagamy organizacjom wdrażać ESG w ramach ich działalności.

Strategia
Strategia

Strategia odpowiedzialnego biznesu

Umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum strategii biznesowej.

Więcej


Ryzyko klimatyczne i strategia dekarbonizacji

Co oznacza ryzyko klimatyczne dla biznesu i jakie podjąć działania?

Więcej

Finanse
Finanse

Zrównoważone finansowanie

Pomoc dla instytucji finansowych w finansowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

Więcej

Działania operacyjne
Działania operacyjne

Etyczny łańcuch dostaw

Budowanie etycznego i odpornego na zakłócenia łańcucha wartości.

Więcej

Raportowanie i usługi poświadczające
Raportowanie i usługi poświadczające

ESG: raportowanie i usługi poświadczające

Zwiększenie wiarygodności ujawnień ESG.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Szczegółowa lista usług

Publikacje i webinaria