Od 2022 roku przedsiębiorstwa w Europie są po raz pierwszy zobowiązane do uwzględnienia w swoich raportach niefinansowych ujawnień dotyczących kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii UE. KPMG przeanalizowało 275 firm z sektora niefinansowego z 14 krajów Europy, w tym z Polski, które sporządziły takie ujawnienia za rok finansowy 2021. Badanie stało się podstawą do stworzenia przekrojowego raportu „Setting the baseline towards transparency".

Jak wiele spółek identyfikuje przychody i inwestycje, które mogą potencjalnie przyczynić się w znacznym stopniu do łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z pierwszych ujawnień, aby przygotować się do raportowania w następnym sprawozdaniu rocznym? W jaki sposób spółki wyjaśniają swoje ustalenia i jak łączą Taksonomię UE z ich szerszą strategią ESG?

KPMG przenalizowało 275 przedsiębiorstw niefinansowych, które mają siedzibę w UE i które wchodzą w skład indeksu STOXX1 Europe Index. W próbie znalazły się spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji z 14 krajów w 17 sektorach w UE. Analiza skupiła się na następujących kluczowych obszarach: działalność kwalifikująca się do Taksonomii, ujawnianie KPI, ujawnianie jakościowe oraz powiązanie ze strategią ESG. Ujawnienia za 2021 rok zostały poddane przeglądowi przy pomocy listy kontrolnej opracowanej przez specjalistów KPMG.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu KPMG pt. „Setting the baseline towards transparency".

Zobacz także

Nasze zaangażowanie