W ostatnich latach na całym świecie odnotowuje się wzrost znaczenia raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najwyższy wskaźnik raportowania odnotowano w Ameryce Północnej (90 proc. analizowanych firm), w Polsce już blisko 8 na 10 największych firm raportuje tego typu kwestie. Około 2/3 największych przedsiębiorstw składających sprawozdania na całym świecie ma ustalone cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie ponad 69 proc. analizowanych firm łączy obecnie swoją działalność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs) w swojej sprawozdawczości korporacyjnej. Jednak zaledwie 14 proc. z analizowanych firm ujawnia zarówno pozytywny jaki i negatywny wpływ na Globalne Cele SDGs.

W wielu regionach świata wysokie wskaźniki dot. raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zostały wymuszone regulacjami. Podobna sytuacja miała również miejsce w krajach europejskich gdzie do zwiększenia poziomu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniło się wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Ponadto według specjalistów z wielu firm członkowskich KPMG, w ciągu ostatnich 3 lat nadzór nad zrównoważonym rozwojem i czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG z ang. Environmental, Social, Governance) ze strony interesariuszy finansowych – zwłaszcza właścicieli aktywów i menedżerów – stał się znacznie bardziej wymagający.

Raport KPMG pt. „The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w 2020 r. przez specjalistów ds. zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju w firmach KPMG. Dokonali oni przeglądu sprawozdawczości korporacyjnej 5 200 największych firm pod względem przychodów w 52 różnych krajach, w tym 250 największych firm na świecie, zgodnie z rankingiem Fortune Global 500 na rok 2019.

Przegląd sprawozdań obejmował roczne raporty finansowe lub zintegrowane, raporty o zrównoważonym rozwoju, raporty jednostkowe i strony internetowe firmy opublikowane w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020. Jest to 11. edycja badania KPMG dotyczącego sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostało opublikowane po raz pierwszy w 1993 roku. Badanie zostało przeprowadzone przez KPMG IMPACT – nowo powstałą inicjatywę firm KPMG, która skupia profesjonalistów i ekspertów z całej globalnej organizacji KPMG, którzy wspierają realizację celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Zobacz także