• 1000

Już 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać unijna dyrektywa CSRD wdrażająca Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Branża farmaceutyczna jest aktualnie jedną z najważniejszych społecznie i jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Wraz ze zwiększeniem świadomości społeczeństwa interesariusze zwracają coraz większą uwagę na aktywność firm w obszarach ESG. Najwięksi gracze w branży muszą dostosować się do nowych regulacji – m.in. unijnej dyrektywy dotyczącej należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz nowego standardu raportowania ESRS, który jest niezwykle szczegółowy, a za którego niedotrzymanie grożą duże kary finansowe.

Kluczowe wnioski z badania KPMG

Transparentność podatkowa


Prawie połowa szefów przedsiębiorstw farmaceutycznych planuje wprowadzić bardziej rygorystyczne praktyki ESG dotyczące transparentności podatkowej. 

Prawa człowieka


Firmy sektora farmaceutycznego w kontekście praw człowieka skupiają się na trzech głównych obszarach: dostęp do leków, badania kliniczne i prawa pracownicze.
 

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ


Firmy farmaceutyczne odgrywają kluczową rolę w Celu 3: Dobre zdrowie i jakość życia. Utrzymanie człowieka w dobrym zdrowiu – także przez dostęp do odpowiedniego leczenia farmakologicznego – jest niezwykle istotne dla rozwoju współczesnych gospodarek.

 

Raportowanie ESG


W ramach ESRS znajdą się standardy sektorowe, w tym standard ESRS Pharma and Biotechnology. Firmy farmaceutyczne będą musiały dostosować się do zbierania niezbędnych danych i przygotować do zaprezentowania ich w raporcie niefinansowym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Zapisz się, aby otrzymać dostęp do pełnej wersji publikacji: "Perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej branży farmaceutycznej".
 PDF cover

Raport KPMG


Perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej branży farmaceutycznej


Uwaga: jeden adres e-mail może być użyty do rejestracji tylko jednej osoby.

Jeżeli już wcześniej dokonaliście Państwo rejestracji w systemie za pomocą niniejszego formularza, mogą Państwo zalogować się ponownie, aby m.in. edytować dane, zmieniać zakres subskrypcji bądź usunąć swój profil.