Marcin Podsiadły

Partner, Audyt Instytucji Finansowych

KPMG w Polsce

Posiada 18 letnie doświadczenie w audycie, doradztwie księgowym i usługach powiązanych. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych instytucji z sektora finansowego, w tym funduszy inwestycyjnych, TFI i banków. Posiada również doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek z rynku nieruchomości. Prowadził badania sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno według MSSF, jak i polskich zasad rachunkowości. Posiada bogate doświadczenie w badaniu i współpracy z jednostkami zainteresowania publicznego, w tym spółkami notowanymi na giełdzie.

  • Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, kierunek: Finanse i Bankowość

  • Polski Biegły Rewident

  • Członek ACCA