• 1000

Podatek od nieruchomości to nie tylko obciążenie fiskalne, ale również spore wyzwanie, z którym musi się mierzyć przedsiębiorca na co dzień. Ze względu na pozorną prostotę przepisów i błędne interpretacje ponad połowa przedsiębiorstw znacznie nadpłaca wymagane kwoty.

Czym jest podatek od nieruchomośći i dlaczego to tak istotne?

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, pobierany przez gminy. Dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują grunty, budynki lub budowle. Jego wysokość zależy między innymi od powierzchni danej własności oraz od stawki narzuconej przez organy administacyjne gminy.

Nowelizacja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jak również modyfikacja licznych definicji w Prawie budowlanym wprowadziły szereg niejasności co do kwalifikacji obiektów i zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Z tego powodu, wielu podatników nieprawidłowo ujmuje w podatku od nieruchomości posiadany majątek, często zawyżając kwotę zobowiązania podatkowego, pomijając możliwe do zastosowania rozwiązania. 

Wyzwania związane z podatkiem od nieruchomości

W kontekście podatku od nieruchomości wyzwaniem dla przedsiębiorców jest przede wszystkim prawidłowe odpowiedzenie na dwa pytania.
 1. Jak zakwalifikować obiekty na potrzeby podatku od nieruchomości?
 2. Co podlega opodatkowaniu?

Doradztwo podatkowe w obszarze nieruchomości – korzyści dla firm

Niższy podatek od nieruchomości
Pełna wiedza dotycząca stanu posiadanego majątku – oszczędności vs ryzyka
Pewność poprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych
Niższe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Pełne wsparcie w kontakcie z organami podatkowymi oraz w prowadzeniu postępowań sądowo administracyjnych

Wsparcie KPMG w zakresie podatku od nieruchomości

Oferujemy klientom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego połączone z doradztwem prawnym, księgowym i budowlanym. Dzięki takiemu podejściu możemy zapewnić naszym klientom pełne wsparcie i bezpieczeństwo w ramach prowadzonych projektów.
 
Nasze usługi w szczególności obejmują:
 • kompleksowe wsparcie w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym wsparcie w zakresie kwalifikacji podatkowej i budowlanej obiektów (grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne / budowlane);
 • efektywne rozliczenie księgowo-podatkowe nowopowstających inwestycji poprzez identyfikację nowych obiektów podlegających amortyzacji podatkowej i podatkowi od nieruchomości;
 • tworzenie i weryfikację zapisów ewidencyjnych, procedur i instrukcji zarządzania środkami trwałymi;
 • wyceny majątkowe, inwentaryzacje, pomiary powierzchni użytkowych i ekspertyzy budowlane dla celów podatkowych;
 • opracowanie strategii i rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstw;
 • prowadzenie postępowań podatkowych i sądowych w zakresie podatków lokalnych;
 • prowadzenie postępowań karnoskarbowych dotyczących podatków lokalnych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • prowadzenie szkoleń z obszaru podatku od nieruchomości, rozliczania inwestycji pod kątem podatkowym (podatek od nieruchomości oraz CIT), księgowym oraz prawnym;
 • automatyzację wypełniania deklaracji na PoN.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe