Podatek od nieruchomości to nie tylko obciążenie fiskalne, ale również spore wyzwanie, z którym musi się mierzyć przedsiębiorca na co dzień. Ze względu na pozorną prostotę przepisów i błędne interpretacje ponad połowa przedsiębiorstw znacznie nadpłaca wymagane kwoty. Podatek od nieruchomości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują grunty, budynki lub budowle.

Oferujemy klientom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego połączone z doradztwem prawnym, księgowym i budowlanym. Dzięki takiemu podejściu możemy zapewnić naszym klientom pełne wsparcie i bezpieczeństwo w ramach prowadzonych projektów.

Nasze usługi w szczególności obejmują:

  • kompleksowe wsparcie w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym wsparcie w zakresie kwalifikacji podatkowej i budowlanej obiektów (grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne / budowlane),
  • efektywne rozliczenie księgowo-podatkowe nowopowstających inwestycji poprzez identyfikację nowych obiektów podlegających amortyzacji podatkowej i podatkowi od nieruchomości,
  • tworzenie i weryfikację zapisów ewidencyjnych, procedur i instrukcji zarządzania środkami trwałymi,
  • wyceny majątkowe, inwentaryzacje, pomiary powierzchni użytkowych i ekspertyzy budowlane dla celów podatkowych,
  • opracowanie strategii i rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstw,
  • prowadzenie postępowań podatkowych i sądowych w zakresie podatków lokalnych,
  • prowadzenie postępowań karnoskarbowych dotyczących podatków lokalnych,
  • prowadzenie postępowań dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • prowadzenie szkoleń z obszaru podatku od nieruchomości, rozliczania inwestycji pod kątem podatkowym (podatek od nieruchomości oraz CIT), księgowym oraz prawnym,
  • automatyzację wypełniania deklaracji na PoN.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria podatkowe