Mirosław Michna

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 1997 roku, gdzie obecnie jako Partner kieruje zespołem doradców dla sektora motoryzacyjnego oraz biurem KPMG w Krakowie. Od 2019 r. pełni także funkcję Tax Risk Management Partnera w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. W swojej karierze kierował wieloma projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji (w tym projektami typu due diligence). Wielokrotnie doradzał w procesach prywatyzacji oraz reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe). Doradza spółkom polskim i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, przemysłowego, także w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Uczestniczył w pracach Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”. Reprezentował klientów w postępowaniach podatkowych, skarbowych i sądowo-administracyjnych na poziomie WSA i NSA. Jest współautorem publikacji na temat branży motoryzacyjnej wydanych wspólnie przez KPMG i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.Doradza spółkom polskim i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, przemysłowego, także w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Uczestniczył w pracach Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”. Reprezentował klientów w postępowaniach podatkowych, skarbowych i sądowo-administracyjnych na poziomie WSA i NSA. Jest współautorem publikacji na temat branży motoryzacyjnej wydanych wspólnie przez KPMG i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

  • Motoryzacja
  • Podatki
  • Magister, Prawo, Uniwerstytet Jagielloński

  • Doradca podatkowy

  • Radca prawny

  • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego