• 1000

Zespół podatkowy Grupy Fuzji i Przejęć od ponad 20 lat doradza zarządom w zakresie podatkowych aspektów przejęć i fuzji, w transakcjach krajowych i transgranicznych. Prowadzimy projekty obejmujące doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji greenfield oraz brownfield, restrukturyzacji działalności, struktur finansowania, w każdym przypadku celem zapewnienia ich optymalnego i bezpiecznego zaplanowania oraz wdrożenia od strony podatkowej, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Czym są podatkowe aspekty fuzji i przejęć oraz ich rola w transakcjach M&A?

Eksperci KPMG kompleksowo wspierają inwestorów w procesie zarządzania podatkowymi aspektami transakcji na każdym ich etapie, rozpoczynając od podatkowego due diligence, przez strukturyzację, negocjacje umowy kupna i sprzedaży, a kończąc na integracji i restrukturyzacji po transakcji. KPMG zapewnia, że inwestor otrzymuje kompletne i multidyscyplinarne spojrzenie na wszystkie kwestie podatkowe związane z transakcją. Naszą współpracę z klientami kontynuujemy po zamknięciu transakcji.

Naszym bogatym i szerokim doświadczeniem z projektów w zakresie M&A dzielimy się z Klientami. Naszym istotnym atutem jest współpraca z klientami w ramach bieżącego doradztwa podatkowego. Ściśle współpracujemy z działem doradztwa transakcyjnego KPMG.

Wsparcie KPMG w procesie zarządzania podatkowymi aspektami transakcji M&A

Zespół doradców podatkowych Grupy Fuzji i Przejęć KPMG w Polsce składający się z profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem, angażuje w projekty w pełni swoją interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie, znajomość aspektów podatkowych w poszczególnych branżach, tak aby wyniki naszych prac stanowiły istotną wartość dla inwestorów i zarządów w procesach podejmowania decyzji.

Do poszczególnych transakcji oraz potrzeb inwestorów podchodzimy indywidualnie. Współpracujemy z innymi doradcami, w tym finansowymi, komercyjnymi, prawnymi, aby zapewnić, że wszystkie istotne kwestie podatkowe są prawidłowo i na czas zaadresowane, a ryzyka podatkowe są zarządzone.

Podatkowe due diligence dla strony kupującej i zbywającej oraz wsparcie w Transakcji

Z naszego doświadczenia wynika, że zidentyfikowane ryzyka podatkowe mogą mieć istotny wpływ na wartość rynkową przejmowanego podmiotu i stanowić istotny argument w procesie oceny zasadności realizacji transakcji, w tym negocjacji ceny nabycia akcji udziałów.

Celem badania podatkowego due diligence jest identyfikacja ryzyk podatkowych i przedstawienie rekomendacji co do zarządzenia nimi w procesie M&A. Wynikiem naszych prac jest raport opisujący sytuację podatkową podmiotu wraz z przedstawieniem ryzyk i ich oceny. Kwestie podatkowe wynikające z raportu due diligence są przedmiotem negocjacji w zakresie zapisów dotyczących gwarancji i zabezpieczeń oraz klauzul odszkodowawczych w umowie nabycia udziałów oraz mogą wpłynąć na kalkulację ceny

W ramach wsparcia dla strony zbywającej oferujemy m.in. przygotowanie raportu przedstawiającego obecną kondycje podatkową przedsiębiorstwa oraz pomoc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej udostępnianej w procesie due diligence.

Strukturyzacja transakcji nabycia lub zbycia lub restrukturyzacji

W ramach prowadzonych restrukturyzacji w grupach kapitałowych wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu procesów połączeń, podziałów, aportów, sprzedaży etc. Nasze wsparcie w tym zakresie polega na zaplanowaniu procesów w tym w przygotowaniu harmonogramów, identyfikacji obowiązków podatkowych, przygotowaniu wniosków o interpretacje oraz bieżącym wsparciu podatkowym.

 

Nasze prace obejmują wsparcie w zakresie analizy możliwej struktury nabycia/zbycia/restrukturyzacji i finansowania. Strukturyzacja transakcji nabycia lub zbycia oraz jej finansowania ma na celu zapewnienie efektywności podatkowej. Obejmuje w szczególności analizę kosztów podatkowych transakcji, w tym podatek u źródła na odsetkach i dywidendach, cienką kapitalizację, komentarz dotyczący substancji w spółkach, wpływ regulacji OECD i BEPS, ryzyko stosowania klauzul GAAR oraz obowiązki w zakresie cen transferowych.

W ramach naszych usług przygotujemy raport (strawman paper) przedstawiający główne implikacje podatkowe istotne dla danej transakcji.

Nasze usługi obejmują współpracę z doradcami prawnymi Inwestora, w rezultacie której analizujemy i komentujemy zapisy zawarte w dokumentach prawnych, w tym w szczególności w umowie sprzedaży udziałów (SPA). Nasze prace obejmują również analizę innych dokumentów dotyczących transakcji/restrukturyzacji. Na podstawie przedłożonych dokumentów pomożemy w zidentyfikowaniu obszarów rodzących ryzyka podatkowe, a także zaproponujemy poprawki do zapisów powodujących niekorzystne implikacje podatkowe.

W zakresie transakcji dotyczących aktywów, dokonujemy analizy statusu aktywów pod kątem ich właściwej kwalifikacji dla celów VAT, przygotowujemy wnioski o interpretację, podział ceny, analizę w zakresie podatku od nieruchomości, analizę VAT i przypisanie odpowiednich stawek oraz zapewnimy wsparcie w zakresie odzyskania podatku VAT.

Pozostałe usługi wspierające zbywającego lub nabywcę

Zespół podatkowy Grupy Fuzji i Przejęć prowadzi również projekty obejmujące doradztwo podatkowe w zakresie:

  • analiza umów kupna i sprzedaży - wsparcie w zakresie zapisów dotyczących gwarancji i zapewnień, klauzul odszkodowawczych, kalkulacji ceny sprzedaży; zapisów w innych dokumentach transakcyjnych;
  • przygotowanie lub weryfikacja uzasadnień biznesowych dla przeprowadzonych restrukturyzacji;
  • doradztwo podatkowe w zakresie modeli finansowych, obejmujące przygotowanie podatkowych założeń do modelu i analizę poprawności kalkulacji podatkowych w modelu;
  • usługi podatkowe w zakresie integracji potransakcyjnej, w tym implementacja nowych procedur podatkowych spójnych ze strategią grupową;
  • wsparcie w zakresie aspektów bieżących działalności poprzez m.in. informowanie Klientów o planowanych zmianach w regulacjach podatkowych i ich wpływu na biznes.

Zespół doradztwa podatkowego KPMG ds. transakcji M&A

Jesteśmy częścią globalnej sieci profesjonalistów KPMG w dziedzinie fuzji i przejęć, używamy wspólnej metodyki i form raportowania. Ściśle współpracujemy z profesjonalistami KPMG na całym świecie w celu dostarczania kompleksowych porad podatkowych, bez ograniczeń, co do jurysdykcji.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe