• 1000

Obecnie, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny i możliwości zaawansowanej analizy danych, informacja jest jednym z najistotniejszych dóbr każdej organizacji. Jej skuteczna ochrona i umiejętne nią gospodarowanie to wielkie wyzwanie, dlatego tak ważne jest zarządzanie dostępem uprzywilejowanym do danych. Wykorzystując autorską metodologię wdrożeń systemów do zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz współpracując z naszymi Partnerami, świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie.


Czym jest zarządzanie dostępem uprzywilejowanym i dlaczego to takie ważne?

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (ang. Privileged Access Management – PAM), to zespół procesów, które kierują dostępem do newralgicznych danych i zasobów. Wlicza się w to nie tylko zorganizowane ograniczanie puli osób mających dostęp do kluczowych informacji, ale także śledzenie, rejestrowanie i blokowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu.

Rozwiązania typu PAM wpływają na bezpieczeństwo organizacji, chronią przed cyberzagrożeniami. Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym może znacząco zminimalizować ryzyko i ograniczyć wektor ataku, w którym dostęp uprzywilejowany odgrywa swoją rolę.


Wyzwania firm związane z zarządzaniem dostępem uprzywilejowanym (PAM)


Newralgiczne zasoby organizacji o ograniczonym dostępie są najczęstszym i pierwszorzędnym celem ataków hakerskich. Co ważne, haker włamując się do pojedynczego konta, w relatywnie łatwy sposób może doprowadzić do eskalacji, przejmując kontrolę nad całą infrastrukturą informatyczną organizacji.


Firma może doświadczyć zamierzonego ataku lub nieintencjonalnego nadużycia ze strony członków organizacji. Może to być pracownik z długim stażem, kontrahent, dostawca – każdy kto może mieć dostęp do wrażliwych zasobów.


Co zyskasz dzięki usługom KPMG z zakresu zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM)?


Ograniczenie ryzyka operacyjnego

Ograniczenie ryzyka operacyjnego związanego z użyciem kont uprzywilejowanych poprzez m.in. kontrolę nad dostępem do kont uprzywilejowanych, ewidencję sesji i aktywności na serwerach oraz możliwość powstrzymania nieautoryzowanych operacji na serwerach


Scentralizowane repozytorium dla wszystkich kont uprzywilejowanych

Scentralizowane repozytorium dla wszystkich kont uprzywilejowanych


Ograniczenie ryzyka strat finansowych

Ograniczenie ryzyka strat finansowych spowodowanych atakami cybernetycznymi


Zgodność z wymaganiami audytowymi oraz międzynarodowymi standardami

Zgodność z wymaganiami audytowymi oraz międzynarodowymi standardami dla systemów informatycznych

Wsparcie KPMG w ramach zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM)

1. Analiza

  • Analizujemy dojrzałość procesów sterujących obszarem dostępu uprzywilejowanego.
  • Wykonujemy techniczny przegląd istniejących wdrożeń systemów PAM, sprawdzamy ich zgodność z wymogami bezpieczeństwa, normami, najlepszymi praktykami.
  • Identyfikujemy słabości oraz możliwości usprawnień.
  • Oferujemy możliwość niezależnej weryfikacji jakości prowadzonego wdrożenia.

2. Doradztwo

  • Opracowujemy modele procesów związanych z obszarem dostępu uprzywilejowanego.
  • Doradzamy w wyborze optymalnych systemów PAM oraz powiązanych narzędzi, pozwalający na osiągnięcie zakładanych celów.

3. Wdrożenie

  • Prowadzimy kompleksowe wdrożenia systemów PAM.
  • Wspieramy w rozwoju i utrzymaniu wdrożonych systemów.

Dodatkowo – w przypadku, kiedy organizacja posiada już rozwiązania IAM oraz PAM – analizujemy, doradzamy i wdrażamy integrację obu systemów.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także