• 1000

Firmy chcące odpowiednio chronić dostęp do wrażliwych informacji muszą mierzyć się z ryzykami związanymi z zachowaniem zgodności z regulacjami oraz możliwymi nadużyciami przy oczywistej presji dochodowości działań organizacji. We współpracy z największymi światowymi organizacjami opracowaliśmy usługę wsparcia w zmniejszeniu ryzyka wycieków związanych z tożsamością.


Czym jest zarządzanie tożsamością i dostępem i dlaczego to takie ważne?

Zarządzanie tożsamością i dostępem (ang. Identity & Access Management – IAM) to zestaw procesów i funkcjonalności, które nie tylko dostarczają środki do zarządzania cyfrową tożsamością, ale również umożliwiają podejmowanie – w oparciu o kalkulację ryzyka – decyzji, dotyczących tego kto i kiedy powinien mieć dostęp do poszczególnych zasobów informacyjnych. Wśród cyfrowych tożsamości znajdują się m.in. konta pracowników, klientów i innych organizacji.Właściwe zarządzanie cyfrową tożsamością jest niezbędnym elementem skutecznej ochrony informacji w organizacji.


Występujące powszechnie cyberataki i nadużycia pokazują, że słabości w zarządzaniu tożsamością i dostępem mogą prowadzić do ogromnych strat, a nawet do upadku firmy.


Dobrze zaprojektowane i wdrożone procesy zarządzania tożsamością i dostępem przynoszą znaczące oszczędności w stosunku do tradycyjnych, manualnych procedur.


Wyzwania firm związane z ochroną dostępu do wrażliwych informacji

 • Ryzyko nadużyć
 • Zachowanie zgodności z obowiązującymi regulacjami
 • Nacisk na dochodowość firmy

Co zyskasz dzięki usługom KPMG z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem?


Ograniczenie ryzyka operacyjnego

Ograniczenie ryzyka operacyjnego poprzez wdrożenie skutecznych procesów zarządzania tożsamością i dostępem


Redukcja kosztów

Redukcję kosztów operacyjnych wynikającą z automatyzacji nadawania dostępów


Uproszczenie procesu logowania

Uproszczenie oraz przyspieszenie procesu inicjowania dostępu i logowania


Potwierdzenie dochowania należytej staranności

Potwierdzenie dla regulatora oraz organów nadzorczych dochowania należytej staranności poprzez wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i dostępem przez niezależny, uznany w branży zespół


Podniesienie kompetencji pracowników

Podniesienie kompetencji pracowników organizacji, dzięki współpracy z otwartymi na transfer wiedzy i doświadczonymi doradcami

Wsparcie KPMG w ramach zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

1. Analiza

 • Analizujemy dojrzałość poszczególnych procesów związanych z zarządzeniem tożsamością i dostępem w organizacji.
 • Przeprowadzamy oceny dojrzałości procesów w porównaniu do podobnych organizacji w branży.
 • Identyfikujemy słabości oraz możliwości usprawnień.

2. Doradztwo

 • Opracowujemy model procesów zarządzenia tożsamością i dostępem dostosowany do strategii biznesowej organizacji.
 • Doradzamy w wyborze optymalnych narzędzi i systemów pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów.

3. Wdrożenie

 • Jako strategiczny partner wiodących dostawców systemów IAM prowadzimy kompleksowe wdrożenia systemów tego rodzaju.
 • Oferujemy możliwość niezależnej weryfikacji jakości prowadzonego wdrożenia.
 • Wspieramy w rozwoju i utrzymaniu wdrożonych systemów IAM.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także