• 1000

W świetle coraz większej liczby cyberataków dotykających małe i duże przedsiębiorstwa z różnych branż, właściwym pytaniem nie jest czy, ale kiedy nastąpi cyberatak. Radzenie sobie z incydentami bezpieczeństwa może być dużym wyzwaniem dla organizacji.

Reakcja na incydenty bezpieczeństwa

KPMG kompleksowo wspiera firmy przed, w trakcie i po cyberataku, ograniczając ryzyko operacyjne poprzez m.in.:

  • Całościowe wsparcie organizacji w trakcie trwania incydentu – od zarządzania incydentami oraz zabezpieczenia danych po pomoc w kontaktach z regulatorem.
  • Pomoc po wystąpieniu cyberataku, dzięki czemu operacje biznesowe mogą powrócić do normalnego trybu pracy przy jak najniższym koszcie i wpływie na organizację.
  • Wsparcie w opracowaniu procesów pozwalających na szybką identyfikację oraz skoordynowaną reakcję na cyberatak.
  • Testy operacyjnej skuteczności procesów reakcji na cyberataki na podstawie ćwiczeń i gier symulacyjnych.
  • Ocenę zakresu potencjalnej kompromitacji infrastruktury informatycznej organizacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego na styku z sieciami zewnętrznymi.
     

Skontaktuj się z nami


Webinaria i publikacje

Zobacz także