• 1000

Członkowie naszego zespołu mają ogromne doświadczenie i szeroką wiedzę na temat specyficznych kwestii związanych z tą branżą przemysłu zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. Branża motoryzacyjna przechodzi obecnie istotny proces transformacji. Aby pomóc naszym klientom w dostosowaniu się do coraz szybciej zachodzących zmian, łączymy naszą wiedzę z innowacyjnym i pro-aktywnym podejściem.

Planowanie podatku VAT dla transakcji łańcuchowych

Transakcje łańcuchowe to transakcje, w ramach których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany bezpośrednio od pierwszego podmiotu w łańcuchu dostaw do ostatniego. Z perspektywy rozliczenia podatku VAT transakcje łańcuchowe o charakterze międzynarodowym rodzą często wątpliwości podatników z uwagi na konieczność określenia tzw. dostawy ruchomej, w stosunku do której możliwe jest zastosowanie opodatkowania stawką 0%, podczas gdy pozostałe dostawy (tzw. dostawy nieruchome) podlegają opodatkowaniu według stawki lokalnej, właściwej dla kraju wysyłki lub przeznaczenia towaru.

KPMG oferuje wsparcie w zakresie planowania podatku VAT dla transakcji łańcuchowych, obejmujące:

 • Identyfikację transakcji łańcuchowych u klienta oraz wsparcie w identyfikacji transakcji ruchomych w łańcuchu dostaw.
 • Weryfikację prawidłowości dokonywania rozliczeń podatkowych występujących u klienta transakcji łańcuchowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tzw. pakietu zmian „Quick fixes”.
 • Analizę możliwości zastosowania uproszczeń w rozliczeniach VAT dla realizowanych transakcji łańcuchowych w tym możliwości zastosowania procedur call-off stock i procedury transakcji trójstronnej uproszczonej.
 • Weryfikację posiadanej dokumentacji pod kątem możliwości stosowania stawki 0%.
 • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem transakcji łańcuchowych w innych krajach Unii Europejskiej m.in. poprzez wsparcie w procesie rejestracji dla celów VAT.
 • Przygotowanie narzędzia wspierającego proces analizy transakcji łańcuchowych pod kątem polskich regulacji VAT.
 • Przeprowadzanie szkoleń/warsztatów w zakresie rozliczeń podatkowych transakcji łańcuchowych oraz transakcji trójstronnych.

Pozyskiwanie dofinansowania na zakup i użytkowanie samochodów elektrycznych

Zespół KPMG wspiera przedsiębiorców w pozyskaniu dofinansowania zakupu i użytkowania samochodów elektrycznych. Zakres usług obejmuje zdefiniowanie projektu na potrzeby ubiegania się o wsparcie finansowe, analizę informacji dotyczących projektu przekazanych przez klienta, analizę kryteriów w celu opracowania i terminowego złożenia wymaganej dokumentacji, a także komunikację z odpowiednimi instytucjami oraz pomoc na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Celem doradców KPMG jest uzyskanie możliwie najkorzystniejszych warunków wsparcia. 

W fazie analizy i rekomendacji KPMG świadczy następujące usługi:

 • identyfikacja źródeł pomocy publicznej,
 • doradztwo w zakresie działań restrukturyzacyjnych i planowanych projektów w celu zwiększenia finansowania,
 • ocena szans na uzyskanie wsparcia,
 • propozycja mapy drogowej,
 • opracowanie strategie ubiegania się o finansowanie.

W fazie przygotowywania dokumentacji KPMG:

 • przygotowuje wniosek o dofinansowanie,
 • pomaga w przygotowaniu załączników,
 • analizuje wybrane dokumenty pod względem merytorycznym,
 • wspiera w pozyskaniu partnerów naukowo-technicznych.

KPMG zapewnia prawidłowe przygotowanie wniosku pod względem formalnym i ubiega się o najwyższą możliwą ocenę w trakcie weryfikacji merytorycznej.

Doradcy monitorują proces oceny i kontaktu z odpowiednimi instytucjami. Z doświadczenia KPMG wynika, że monitorowanie procesu pozyskiwania finansowania publicznego jest bardzo ważnym środkiem, przyczyniającym się do zwiększenia szans na uzyskanie wsparcia. KPMG pomaga także podczas podpisywania umowy na dofinansowanie projektu.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, podczas rozliczania projektu KPMG oferuje wsparcie w zakresie:

 • prowadzenia warsztatów z rachunkowości projektów,
  przygotowywania wniosków o płatność,
 • przygotowania i wdrożenia metod kontrolujących i ograniczających ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu wskaźników,
 • nadzorowania przygotowania dokumentacji projektu do kontroli i pomoc w przygotowaniu firmy do rutynowych kontroli.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej

Publikacje i webinaria podatkowe