Dynamiczny rozwój w obszarze napędów elektrycznych, technologii samochodów autonomicznych oraz zmieniające się preferencje klientów rewolucjonizują sposób, w jaki auta są produkowane i sprzedawane. Konieczne jest, aby przedsiębiorstwa stale śledziły i adaptowały się do nowych trendów, w celu utrzymania konkurencyjności na rynku.

Branża motoryzacyjna zainwestowała już ponad pół biliona dolarów w transformację w kierunku pojazdów elektrycznych. Mimo to pytanie, kiedy firmy osiągną zwrot z tych inwestycji, pozostaje otwarte. Obecnie zrewidowane zostały prognozy dotyczące udziału pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami w globalnej sprzedaży samochodów.

Najważniejsze spostrzeżenia z raportu

Pomimo poprawy w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników, istnieją nadal obawy dotyczące nieprzerwanej dostępności układów scalonych w przyszłości.

Zaufanie do możliwości skutecznego wdrożenia nowych technologii spadło.

Użytkownicy samochodów elektrycznych stają się coraz bardziej wymagający, oczekując krótszego czasu ładowania oraz dostępu do niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury.

Dwie trzecie producentów przewiduje wzrost cen samochodów o 5-10% w ciągu bieżącego roku.

Prognozowane jest, że do 2030 roku blisko 70% nowych samochodów będzie sprzedawanych bezpośrednio konsumentom poprzez platformy sprzedaży detalicznej online lub przez producentów samochodów.

Przewidywania branży wskazują, że w 2030 roku samochody elektryczne zasilane bateriami będą stanowić ponad jedną trzecią globalnej sprzedaży samochodów.

Przyszłość napędów alternatywnych

Choć sprzedaż pojazdów elektrycznych rozwija się dynamicznie, ostatnio zaobserowowano spowolnienie tempa wzrostu i stabilizację rynku. Prognozy wskazują, że do 2030 roku pojazdy elektryczne będą odpowiadać za ponad dwie trzecie globalnej sprzedaży samochodów. Przewiduje się, że Chiny zajmą czołową pozycję pod względem udziału pojazdów elektrycznych (36%) w rynku, podczas gdy w przypadku USA, Japonii i Europy Zachodniej oczekiwany udział wynosi od 30 do 33%.

Prognozy dotyczące trzech głównych firm dominujących na rynku pozostały stabilne. Tesla utrzymuje swoje przwództwo, z BMW i Audi tuż za nią. W 2023 roku Model Y Tesli był najczęściej wybieraną wersją samochodu napędzanego alternatywnie w Europie. To prawdopodobnie przyczyniło się do znacznego wzrostu przewagi Tesli w prognozach respondentów. Marka ta utrzymuje również dominującą pozycję w zakresie infrastruktury ładowania, dysponując własną siecią stacji.

Prognoza cen w sektorze motoryzacyjnym na rok 2024

Liczba zarejestrowanych przez firmy incydentów bezpieczeństwa - wykres

Pomimo niepewności gospodarczych, wielu respondentów oczekuje dalszego wzrostu cen samochodów. Jednakże rosnąca konkurencja i malejąca presja inflacyjna mogą ograniczyć możliwość ich podwyżek w 2024 roku.

Digitalizacja sprzedaży

Oczekiwania konsumentów wobec jakości doświadczeń stale ewoluują, co wymaga, aby dostosowanie ich preferencji dotyczących komunikacji i rozrywki mobilnej do środowiska samochodowego było intuicyjne i zapewniało najwyższy poziom satysfakcji. Jest kluczowe, aby producenci samochodów mogli w pełni wykorzystać te nowe źródła przychodów. W kontekście prognoz, że do 2030 roku prawe siedem na dziesięć nowych samochodów będzie sprzedawanych bezpośrednio poprzez platformy sprzedaży detalicznej online lub przez producentów samochodów, konieczne jest ustalenie najwyższych standardów jakości i udogodnień jako normy branżowej.

Przewidywane kanały dystrybucji sprzedaży nowych samochodów w 2023 roku

Liczba zarejestrowanych przez firmy incydentów bezpieczeństwa - wykres

Wraz z postępem technologii samochodowych i rosnącym zapotrzebowaniem na usługi oparte na doświadczeniu wewnątrz pojazdów, rynek motoryzacyjny staje się coraz bardziej konkurencyjny. Ta dynamika wymusza na istniejących graczach innowacje i dostosowanie do zmieniających się trendów. Producentom samochodów i firmom technologicznym przyszło walczyć o swoje miejsce na rynku, gdyż nowi gracze wchodzą na scenę, oferując innowacyjne usługi, takie jak zaawnasowane technologie nawigacyjne, rozrywka, gry oraz nawet usługi ubezpieczeniowe.

Zmiany w łańcuchach dostaw i stosowanych technologiach

Pomimo postępów w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników, nadal istnieją obawy związane z ciągłą dostępnością układów scalonych. Szczególnie widoczne jest to wśród respondentów spoza Chin, którzy martwią się o dostępność litu, kobaltu i innych komponentów baterii (co stanowi 45% wskazań).

W wyniku zakłóceń spowodowanych pandemią oraz napięć geopolitycznych firmy, inwestują znaczące środki w zabezpieczenie dostaw surowców. Skupiają się na bezpośrednich inwestycjach, wspólnych przedsięwzięciach z producentami komponentów oraz udziałach w branży górniczej. Wolniejszy wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych może dać producentom samochodów możliwość dalszego wzmocnienia swoich łańcuchów dostaw. Zeszłoroczne wyniki pokazują, że firmy wiele się nauczyły w ciągu ostatnich lat i dążą do zwiększenia swojej odporności na ewentualne zakłócenia.

Strategie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

Główne ograniczenia w możliwości uzyskania zabezpieczeń w organizacji - wykres

Nadal występują braki kadrowe, zwłaszcza w firmach technologicznych, gdzie popyt na specjalistyczne umiejętności pozostaje wciąż wysoki. W miarę intensyfikacji wyścigu o rozwój innowacyjnych technologii opartych na sztucznej inteligencji, przemysł motoryzacyjny konkuruje nie tylko z firmami technologicznymi, ale także z każdym sektorem walczącym o najlepsze talenty w dziedzinie AI.

Producenci samochodów powinni aktywnie ocenić swoje strategie rekrutacji i szkolenia istniejącej siły roboczej pod kątem tych nowych kompetencji. Choć przedsiębiorstwa dostrzegają znaczenie nowych trendów, a sztuczna inteligencja została wskazana jako najważniejsza umiejętność przyszłości, to producenci samochodów zgłaszają mniejsze przygotowanie do wdrażania zaawansowanych technologii, takich jak cyfrowe bliźniaki, zaawansowana robotyka, czy wspomniana sztuczna inteligencja, w porównaniu z poprzednimi latami.

Przewidywane stanowiska i umiejętności w branży motoryzacyjnej w najbliższych latach

Główne ograniczenia w możliwości uzyskania zabezpieczeń w organizacji - wykres

Raport: Global Automotive Executive Survey | Edycja 2024

Wyzwania i możliwości dla branży motoryzacyjnej
Pobierz raport ⤓

Skontaktuj się z nami

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?