• 1000

Znajomość i prawidłowe stosowanie przepisów stanowią jeden z kluczowych elementów pozwalających na prowadzenie międzynarodowej wymiany towarowej w sposób sprawny, efektywny i bezpieczny.

Zespół ds. Podatków Pośrednich KPMG składa się z ekspertów posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze krajowych i unijnych regulacji celnych.

Ponadto współpracujemy z siecią ponad 400 specjalistów w dziedzinie cła i handlu międzynarodowego z 80 krajów świata. 

Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom kompleksowe wsparcie w zakresie prawnych aspektów międzynarodowej wymiany towarowej.

Usługi KPMG w zakresie cła i handlu międzynarodowego obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania przepisów celnych,
 • przeglądy celno-podatkowe,
 • reprezentowanie klientów w sporach z organami celnymi,
 • kompleksowe wsparcie w procesie uzyskiwania pozwolenia AEO,
 • doradztwo w zakresie nowych zasad handlu z Wielką Brytanią,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń celnych, w tym na stosowanie procedur specjalnych i uproszczonych,
 • rejestrację podmiotów na potrzeby celne (EORI, REX)
 • klasyfikację taryfową towarów i występowanie o wiążące informacje taryfowe (WIT),
 • ustalanie pochodzenia towarów i występowanie o wiążące informacje o pochodzeniu (WIP),
 • analizę poprawności stosowanych metod obliczania wartości celnej towarów,
 • weryfikację dokonywanych transakcji pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu oraz wdrożenie rozwiązań ograniczających ryzyka z tym związane,
 • wsparcie w ustanawianiu preferencyjnych kontyngentów celnych i zawieszeń taryfowych,
 • prowadzenie szkoleń i seminariów obejmujących prawne aspekty międzynarodowej wymiany handlowej,
 • stały monitoring przepisów celnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wszelkich zagadnień z obszaru cła i kontroli eksportu.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe