Zgodność z przepisami prawa celnego i podatkowego ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw działających w międzynarodowym środowisku. Ich naruszenie może bowiem skutkować nie tylko koniecznością zapłaty zaległych należności, dodatkowymi kontrolami i grzywnami, lecz również cofnięciem uzyskanych wcześniej pozwoleń.

Przedsiębiorcy powinni zidentyfikować ryzyka wynikające z niewłaściwego stosowania przepisów celno-podatkowych i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze.

Zakres naszych działań w ramach przeglądów celno-podatkowych obejmuje:

 • wstępną analizę wytypowanej próby dokumentów,
 • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za czynności celno-eksportowe, logistykę oraz finanse i księgowość,
 • weryfikację procedur wewnętrznych,
 • wytypowanie i właściwą analizę dokumentacji,
 • bezpośredni udział w realizowanych procesach,
 • przedstawienie raportu podsumowującego, który zawiera:
  • wykryte nieprawidłowości,
  • ocenę ryzyka w poszczególnych obszarach,
  • rekomendacje w kwestii dostosowań i uproszczeń,
  • ocenę wdrożonych procedur wewnętrznych,
  • kalkulację potencjalnych oszczędności.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe