• 1000

Wspieramy biznes, chcący zmniejszać swój negatywny wpływ na klimat. Oferujemy dostęp do spełniających wysokie standardy – realnych, mierzalnych, weryfikowanych – projektów węglowych, zbliżających gospodarkę do stanu neutralności klimatycznej.

Czym jest obszar Voluntary Carbon Markets i dlaczego to takie ważne?

Voluntary Carbon Markets (VCM) to zdecentralizowany rynek, na którym podmioty prywatne kupują i sprzedają kredyty węglowe, reprezentujące certyfikowane usuwanie gazów cieplarnianych z atmosfery. Poprzez kredyty węglowe rozumiemy każdy zbywalny certyfikatu lub zezwolenie reprezentujące prawo do emisji określonej ilości dwutlenku węgla lub równoważnej ilości innego gazu cieplarnianego (GHG).

Aktualnie większość projektów w ramach VCM opartych jest na metodach wytyczonych przez różnego rodzaju standardy. Mogą one różnić się od siebie w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja projektu, regulacje dotyczące projektu czy też jego specyfiki. Wszystkie standardy wymagają, żeby offsety spełniały następujące założenia:

1 Zaplanowanie sposobu realizacji osiągnięcia neutralności klimatycznej w sposób optymalny kosztowo.

2 Krytyczny przegląd technologii i rozwiązań zmniejszających wpływ działalności biznesowej na środowisko naturalne pod kątem nakładów inwestycyjnych/operacyjnych.

3 Identyfikację głównych zagrożeń związanych z wdrażanymi bądź proponowanymi technologiami i inwestycjami oraz ocenę działania w lokalnym kontekście.

4 Identyfikację i ocenę dostępnych rozwiązań (w tym umów PPA), dostawców rynkowych oraz modeli wdrażania łańcuchów dostaw.

5 Opracowanie solidnego i dynamicznego modelu finansowego, uwzględniającego wszystkie warianty oraz ryzyka klimatyczne i finansowe. Zarządzanie realizacją programu.

6 Określenie celów i poziomów osiągniętej redukcji emisji.

Dobrowolne projekty węglowe prowadzone są w 83 krajach na świecie i mogą być handlowane pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w obrębie tych państw.  

Wyzwania firm związane z offsetami węglowymi

Osiągnięcie stanu neutralności klimatycznej jest kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności – tam, gdzie to możliwe – należy dążyć do jak największych redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z powodu specyfiki procesów produkcyjnych czy logistycznych nie jest jednak możliwe ich zredukowanie do zera. Oznacza to, że dany podmiot – zgodnie z aktualnym prawodawstwem lokalnym i międzynarodowym – wciąż musi płacić za pozwolenia na emisje.

Wypracowanie przez organizację neutralności klimatycznej (net-zero) możliwe jest poprzez równoważenie emisji. Narzędziem stosowanym w takich przypadkach są tzw. carbon offsets, czyli kompensacje.

Każdy podmiot może zainwestować w projekty, które redukują emisje w różnych miejscach na całym świecie. Każdy z takich projektów ma określoną wartość redukcyjną i konkretną ilość wytworzonych offsetów. Kupując takie offsety podmiot redukuje emisje w innym miejscu ich powstawania. Mimo, że wciąż wytwarza emisje związane z własną działalnością, to w skali globalnej przyczynia się do ich dalszego zredukowania.

Co zyskasz dzięki przemyślanym inwestycjom w offsety węglowe?

Zainteresowanie tematyką offsetów pomoże Twojej firmie wejść na drogę ku neutralności klimatycznej

Wyznaczanej przez naukowy konsensus oraz inspirowane nim strategie i działania legislacyjne. Zmiany te (wraz z innymi trendami, takimi jak rosnące grono przedsiębiorstw deklarujących własne cele redukcyjne i domagające się analogicznych działań ze strony kontrahentów) wymagać będą wiarygodnej odpowiedzi.

Korzystanie z offsetowania emisji ma szansę przysłużyć się środowisku oraz reputacji firmy

Lecz tylko wtedy, gdy realizowane będzie w przemyślany sposób. Korzystając z naszego wsparcia oraz wpisując kredyty węglowe w szersze, ambitne cele redukcyjne, możliwe będzie zwiększenie pewności wiarygodnego charakteru proponowanych rozwiązań i uniknięcia posądzeń o greenwashing.

Wsparcie KPMG w obszarze offestów węglowych

Ikona: elektrownia

 

Pomagamy we wpisaniu kredytów węglowych w inne działania na rzecz neutralności klimatycznej. 

Ikona: koszyk

 

Przeprowadzamy przez proces zakupu offsetów poprzez:

  • wsparcie i doradztwo w opracowaniu strategii zakupowej kredytów węglowych;
  • ocenę portfolio jednostek offsetowych, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że inwestycja będzie opłacalna i przyniesie realne korzyści klimatyczne.
Ikona: notatnik

 

Posiadamy także doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowych dla podmiotów chcących emitować i certyfikować swoje jednostki redukcji emisji.

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria