• 1000

Jaki wpływ na gospodarkę i otoczenie wywiera Twoja organizacja? Ile w rezultacie jej działalności powstaje miejsc pracy, dochodów i wartości dodanej? Jakie działania mają znaczenie dla otoczenia i pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji? Raport wpływu stanowi całościową prezentację oddziaływania organizacji na społeczeństwo i gospodarkę.

Co pokazuje raport wpływu i kiedy warto go sporządzić?

Raport wpływu to zebrane w atrakcyjnej formie wizualnej informacje na temat firmy, takie jak:

 • kluczowe liczby, fakty i ciekawostki dotyczące prowadzonej działalności;
 • korzyści dla otoczenia wynikające z obecności organizacji i realizowanych inicjatyw;
 • miejsca pracy generowane w gospodarce;
 • wyróżnienia przyznane organizacji, wdrożone standardy, otrzymane nagrody;
 • dochody generowane w gospodarce;
 • relacje z kontrahentami i kluczowymi interesariuszami;
 • podatki i opłaty odprowadzane do budżetu centralnego i lokalnego;
 • relacje i działania podejmowane na rzecz lokalnych społeczności;
 • wartość dodana powstała w gospodarce;
 • historie sukcesów.

Sytuacje, w których warto wykorzystać raport wpływu

Promocja jubileuszu działalności organizacji

Podsumowanie kadencji Zarządu

Podkreślenie istotności dla gospodarki na poziomie krajowym i lokalnym

Prezentacja wyróżników branży

Wskazanie istotności danej branży dla gospodarki

Promocja nowej inwestycji

Rozszerzenie działalności na nowe obszary

Chęć wpływu lub reakcji na zmiany regulacyjne

Korzyści wynikające z opracowania raportu wpływu

1Obiektywna wycena efektów działalności w postaci skalkulowanego wpływu ekonomicznego.

2Pełne podsumowanie wpływu generowanego na różnych poziomach, tj. bezpośrednim, pośrednim oraz indukowanym, wraz z podsumowaniem wpływu powstałego w rezultacie odprowadzanych podatków i składek na rzecz budżetu państwa i jednostek lokalnych.

3Atrakcyjna promocja prowadzonej działalności, kluczowych osiągnięć i planów rozwojowych.

4Kompleksowa prezentacja najważniejszych inicjatyw w ujęciu krajowym i regionalnym, wraz podsumowaniem roli organizacji dla lokalnych ekosystemów.

5Wartościowe narzędzie wspierające budowanie wizerunku i komunikację z otoczeniem, uwzględniające perspektywę różnych grup interesariuszy, np. klientów, pracowników, dostawców.

6Wartość dodana do typowych raportów ESG – perspektywa wpływu ekonomicznego.

Wsparcie KPMG w ramach sporządzania raportu wpływu na polską gospodarkę

Co jest produktem naszych prac?


strzałka 1
Obiektywna ocena wpływu ekonomicznego
(model przepływów międzygałęziowych)

Wpływ ekonomiczny organizacji

 • Bezpośredni
 • Pośredni
 • Indukowany
 • Podatki płacone przez organizację
strzałka 2
Atrakcyjna prezentacja inicjatyw i wyróżników organizacji

Wpływ jakościowy organizacji

 • Ludzie
 • Dostawcy i kontrahenci
 • Produkty i usługi
 • Jakość i bezpieczeństwo
 • Lokalny ekosystem
strzałka 3
Kompleksowe podsumowanie wpływu organizacji na polską gospodarkę

Raport wpływu

 • Poziom krajowy
 • Poziom regionalny

Wspieramy działania promocyjne raportów


Opracowujemy komentarze eksperckie do komunikatów prasowych prezentujących raporty.

Opracowujemy komentarze eksperckie do komunikatów prasowych prezentujących raporty.

Bierzemy udział w konferencjach i wydarzeniach promujących wyniki raportu.

Bierzemy udział w konferencjach i wydarzeniach promujących wyniki raportu.

Moderujemy panele eksperckie.

Moderujemy panele eksperckie.

Bierzemy udział w wydarzeniach on-line promujących wyniki raportu.

Bierzemy udział w wydarzeniach on-line promujących wyniki raportu.

Współpracujemy z wybranymi organizacjami biznesowymi i branżowymi.

Współpracujemy z wybranymi organizacjami biznesowymi i branżowymi.

Opracowujemy scenariusze spotkań prasowych.

Opracowujemy scenariusze spotkań prasowych.

Skontaktuj się z nami

Powiązane zagadnienia