• 1000

W ciągu ostatnich lat obszar cen transferowych stał się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów podatkowych, w którym na co dzień muszą odnajdywać się przedsiębiorcy działający w ramach grup podmiotów powiązanych.

Podatnicy muszą radzić sobie z coraz to bardziej restrykcyjnymi przepisami, które wymagają, by warunki w zawieranych transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadały warunkom, na które przystałyby przedsiębiorstwa niezależne. O rynkowy charakter rozliczeń zadbać należy również w przypadku transakcji realizowanych z kontrahentami z tzw. rajów podatkowych.

KPMG pomaga firmom zawierającym transakcje z podmiotami powiązanymi oraz z kontrahentami z rajów podatkowych radzić sobie ze stawianymi przed nimi wymaganiami dotyczącymi problematyki cen transferowych. Usługi świadczone są kompleksowo i każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, często wynikających z unikalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności. Wsparcie KPMG ma na celu ograniczenie ewentualnych ryzyk wynikających ze stosowanej polityki cen transferowych.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe