• 1000

KPMG oferuje wsparcie w zakresie efektywnego kształtowania relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie cen transferowych polegające na efektywnym – zarówno pod kątem biznesowym, jak i finansowym – ustalaniu relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zapewniamy przygotowanie oraz analizę istniejących struktur grup kapitałowych oraz łańcuchów wartości dodanej, w ramach których funkcjonują podmioty powiązane (tzw. Value Chain Analysis).

W ramach usług doradztwa w zakresie cen transferowych KPMG oferuje przygotowanie modeli kalkulacji wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi w odniesieniu do różnego rodzaju transakcji, w tym towarowych, usługowych czy finansowych.

Dodatkowo, wspieramy klientów w tworzeniu efektywnych struktur finansowania m.in. poprzez implementację wspólnych systemów zarządzania płynnością (tzw. cash-pool) czy też innych struktur każdorazowo dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb danej grupy podmiotów powiązanych. 

Usługi doradztwa KPMG w zakresie cen transferowych zmierzają każdorazowo do spełnienia określonych celów gospodarczych przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści podatkowych i zmniejszeniu ryzyka kwestionowania transakcji przez organy podatkowe, co pozwala na zastosowanie optymalnych zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, które są jednocześnie zgodne z przepisami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe