• 1000

KPMG organizuje szkolenia dedykowane tematyce cen transferowych, dotyczące formalnych zagadnień z obszaru transfer pricing, jak również praktycznych rozwiązań związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Oferujemy organizację szkoleń i warsztatów z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dotyczących cen transferowych, skierowanych zarówno do pracowników spółek uczestniczących bezpośrednio w codziennej realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, jak i kadry zarządczej. Warsztaty są prowadzone przez pracowników odpowiedzialnych za obszar cen transferowych, którzy posiadają szeroką wiedzę, bazującą na aktualnym brzmieniu przepisów oraz na doświadczeniu i praktyce rynkowej. Przeprowadzone warsztaty i szkolenia nakierowane są na praktyczne aspekty związane z problematyką cen transferowych i uwzględniają indywidualne potrzeby słuchaczy.

Dodatkowo, w trakcie warsztatów, przedstawiamy rozwiązania umożliwiające efektywne prowadzenie procesów dokumentacyjnych wewnątrz korporacji. Każde szkolenie lub warsztat zakończone jest sesją pytań i odpowiedzi, na które odpowiadają eksperci KPMG. 

Skontaktuj się z nami