• 1000

Technologia oferowana przez KPMG pomoże zoptymalizować procesy przygotowania dokumentów podatkowych, w tym automatyzacji analiz transakcji oraz procesów raportowania.

Oferujemy wsparcie technologiczne klienta w postaci wdrożenia rozwiązań pozwalających na zautomatyzowanie analizy transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, przygotowanie narzędzi służących przeprowadzeniu podstawowych analiz finansowania wewnątrzgrupowego, optymalizację procesów przygotowania dokumentacji podatkowych oraz automatyzację procesu raportowania Country-by-Country oraz TPR, w tym zarządzanie oraz gromadzenie danych i informacji niezbędnych do przygotowania raportowania.

Dzięki usługom technologicznym oferowanym przez KPMG klienci mogą zwiększyć efektywność działalności poprzez automatyzację procesów wewnątrzgrupowych oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów w ramach zachodzących procesów.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe