• 1000

Wsparcie KPMG ułatwia klientom współpracę z administracją skarbową w zakresie formułowania wniosków i uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (m.in. Uprzednich Porozumień Cenowych – APA, ang. Advance Pricing Arrangement) dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Oferowane przez nas wsparcie skutkuje ograniczeniem ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe istniejących rozwiązań funkcjonujących w ramach prowadzonej działalności.

Usługi KPMG obejmują przygotowywanie wniosków, bieżący kontakt i prowadzenie negocjacji z przedstawicielami administracji skarbowej. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub na zasadzie bieżącego wsparcia i doradztwa KPMG pomaga klientom m.in. w: uzyskaniu uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA); procedurze wzajemnego porozumiewania się na podstawie art. 6 Konwencji arbitrażowej, dyrektywy europejskiej w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM), bądź na mocy zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzw. procedury MAP).

Ponadto, KPMG wspiera w przygotowaniu oraz złożeniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w obszarze cen transferowych mogących obejmować m.in. kwestię korekt w zakresie cen transferowych lub zakresu obowiązków dokumentacyjnych.

Działania KPMG prowadzą do maksymalnego ograniczenia ryzyka kwestionowania stosowanych rozwiązań w zakresie rozliczeń z podmiotami powiązanymi, eliminacji podwójnego opodatkowania oraz uzyskania większej pewności zasad stosowanych w ramach prowadzonej przez klienta działalności.

Skontaktuj się z nami