• 1000

KPMG wspiera podatników w ramach kontroli, postępowań oraz czynności sprawdzających, prowadzonych przez organy podatkowe, związanych m.in. z problematyką cen transferowych.

Zapewniamy klientom wsparcie merytoryczne i proceduralne w zakresie prowadzonych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych.

KPMG oferuje szeroki zakres usług obejmujących m.in.:

  • analizę posiadanych dokumentów w celu identyfikacji i ograniczenia źródeł ryzyka,
  • przygotowanie argumentów mających na celu wsparcie stanowiska klienta,
  • reprezentowanie podatnika przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi,
  • opracowanie dokumentów typu „defence file”, stanowiących zbiór dowodów zabezpieczających podatnika przed ewentualnym zakwestionowaniem transakcji przez organy podatkowe i doszacowaniem dochodu.

Wsparcie KPMG udzielane może być w oparciu o udzielone pełnomocnictwo lub na zasadzie usługowym. Prowadzone działania pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z kwestionowaniem przez organ podatkowy stanowiska prezentowanego przez podatnika.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe