• 1000

Analizy porównawcze opracowane przez KPMG pozwalają podatnikom ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, lub zweryfikować rynkowy charakter zasad stosowanych w relacji z podmiotami powiązanymi.

Oferujemy wsparcie w procesie przygotowania analiz ekonomicznych obejmujących opracowywanie analiz porównawczych (tzw. benchmarking study) mających na celu porównanie rynkowego poziomu cen i marż, z cenami i marżami stosowanymi w transakcji kontrolowanej przez podmioty powiązane oraz sporządzenie analizy procesu restrukturyzacji działalności związanego m.in. z przeniesieniem funkcji, aktywów oraz ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Analizy KPMG pozwalają ograniczyć ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych, ustalonych w transakcji zrealizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ograniczenie ryzyka doszacowania dodatkowego dochodu do opodatkowania przez organy administracji skarbowej. Jest to o tyle istotne, iż analizy cen transferowych od 2019 r. stanowią obowiązkowy element każdej dokumentacji cen transferowych, zaś składane przez osoby reprezentujące podatnika oświadczenie obejmuje również poświadczenie rynkowego charakteru stosowanych cen w materialnych transakcjach kontrolowanych.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe