• 1000

W sytuacji, gdy potencjalny inwestor planuje dokonać wrogiego przejęcia poprzez ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odpowiednia strategia obrony jest kluczowym czynnikiem wpływającym na przyszłość przedsiębiorstwa.

Duże zmienności cen akcji, rozproszony akcjonariat, utrzymujący się niski kurs oraz istotna rozbieżność pomiędzy wartością fundamentalną a kapitalizacją spółki wynikającą z kursu giełdowego – to czynniki, które mogą wzbudzić zainteresowanie inwestorów. Często nie chcą oni negocjować transakcji bezpośrednio z akcjonariuszami, ale decydują się działać z zaskoczenia. W sytuacji ogłoszenia wezwania, brak doświadczenia i strach mogą skłaniać zarząd spółki, wobec której ogłoszone jest wezwanie, do podejmowania pochopnych decyzji, które w efekcie mogą okazać się bardzo kosztowne i negatywnie odbiją się na wartości przedsiębiorstwa, a nawet przyniosą szkodę obecnym akcjonariuszom (potencjalnym sprzedającym). Skuteczne przeciwdziałanie wrogiemu przejęciu wymaga doświadczenia zdobytego w podobnych sytuacjach oraz zastosowania odpowiedniej dla danej sytuacji taktyki. Skorzystanie przez zarząd z zewnętrznej opinii i ekspertyzy w tym obszarze jest zazwyczaj bardzo pozytywnie postrzegane przez akcjonariuszy.

KPMG świadczy usługi wspierające zarząd i akcjonariuszy spółki w sytuacji, kiedy wymagana jest obrona przed wrogim przejęciem. We współpracy z doświadczoną kancelarią prawną oraz specjalistą od relacji inwestorskich oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi polegające na zaplanowaniu i zrealizowaniu właściwych działań mających na celu uniemożliwienie wrogiego przejęcia i ochronę wartości spółki.

Skontaktuj się z nami