• 1000

W dobie powszechnej cyfryzacji, bezpieczeństwo systemów IT jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed każdą firmą. Symulowane ataki na systemy komputerowe pomagają znaleźć luki w aplikacjach i infrastrukturze sieciowej, zanim odkryją je prawdziwi przestępcy. Sprawdź, jak tzw. testy penetracyjne mogą podnieść poziom bezpieczeństwa Twojej firmy.


Czym są testy penetracyjne i dlaczego to takie ważne?

  • Testy penetracyjne to kontrolowane, symulowane ataki na system IT firmy. Wykonują je specjaliści z dziedziny cyberbezpieczeństwa znający metody stosowane przez hakerów.
  • Podczas testów penetracyjnych sprawdza się odporność systemów firmy na próby złamania zastosowanych zabezpieczeń. Testy penetracyjne pozwalają także na sprawdzenie zachowań użytkowników systemu w sytuacji zagrożenia oraz obowiązujących w firmie procedur.
  • Za pozwoleniem właściciela systemu pentester (ekspert przeprowadzający test penetracyjny) wciela się w rolę hakera i próbuje za wszelką cenę sforsować bariery systemu IT firmy. Podczas testów pentesterzy stosują wszelkie aktualnie znane, również niekonwencjonalne metody wykorzystywane przez cybeprzestępców.
  • Wnioski z testów penetracyjnych mogą przyczynić się do załatania luk w zabezpieczeniach oraz do ogólnej poprawy stanu ochrony systemu.

Wyzwania firm związane z cyberatakami

Według raportu KPMG w Polsce Barometr cyberbezpieczeństwa. Detekcja i reakcja na zagrożenia w czasie podwyższonego alertu w 2022 roku aż jedna trzecia badanych organizacji zauważyła wzrost intensywności prób naruszenia bezpieczeństwa. Co piąta organizacja wiąże wzmożoną intensywność ataków z agresją Rosji na Ukrainę.

Przeszło połowa firm w Polsce odnotowała w 2022 roku przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa. W przypadku 12% respondentów było to więcej niż 30 cyberincydentów – to rekordowy wynik w dotychczasowej historii badania KPMG w Polsce.

Powyższe pokazuje, jak duże wyzwanie dla organizacji w Polsce stanowi cyberbezpieczeństwo i ochrona systemów IT przed atakami. 


Co zyskasz dzięki przeprowadzeniu testów penetracyjnych?


Ograniczenie ryzyka operacyjnego

Zmniejszenie ryzyka operacyjnego poprzez identyfikację słabości w bezpieczeństwie testowanej infrastruktury i aplikacji


Możliwość zaplanowania dalszych kierunków rozwoju systemu zabezpieczeń

Możliwość zaplanowania dalszych kierunków rozwoju systemu zabezpieczeń w oparciu o przyjętą priorytetyzację zidentyfikowanych poziomów ryzyka


Podniesienie kompetencji pracowników

Podniesienie kompetencji pracowników, dzięki współpracy z otwartym na transfer wiedzy, doświadczonym specjalistą ds. cyberbezpieczeństwa


Zgodność z wymaganiami audytowymi oraz międzynarodowymi standardami

Potwierdzenie dla regulatora dochowania należytej staranności, poprzez przeprowadzony zgodnie z najlepszymi praktykami test penetracyjny skuteczności stosowanych zabezpieczeń


Wsparcie KPMG w obszarze testów penetracyjnych

Pomagamy organizacjom osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez:


Testy penetracyjne aplikacji

– czyli szczegółową weryfikację poziomu zabezpieczeń poprzez przeprowadzenie zaawansowanych testów bezpieczeństwa aplikacji.

Testy penetracyjne infrastruktury zewnętrznej/wewnętrznej

– które mają na celu identyfikację możliwości ominięcia wykorzystywanych zabezpieczeń poprzez wykorzystanie zidentyfikowanych słabości i eskalację ataku na kolejne elementy infrastruktury teleinformatycznej.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także