• 1000

Analizujemy bezpieczeństwo całościowo, biorąc pod uwagę specyfikę branży oraz cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa

Zakres naszych prac stanowi najczęściej kombinację następujących usług w trzech głównych obszarach:

1. Aplikacje:

 • Testy penetracyjne aplikacji (webowych, mobilnych, typu „gruby klient”)
 • Przeglądy kodu źródłowego aplikacji
 • Audyt bezpieczeństwa systemów ERP
 • Ocena projektu systemu z perspektywy bezpieczeństwa

2. Infrastruktura:

 • Analiza architektury bezpieczeństwa
 • Wewnętrzne i zewnętrzne testy podatności oraz testy penetracyjne
 • Przegląd konfiguracji bezpieczeństwa elementów infrastruktury
 • Analiza bezpieczeństwa urządzeń (IoT/IIoT)
 • Testy bezpieczeństwa fizycznego

3. Ludzie:

 • Analiza dojrzałości procesów i organizacji bezpieczeństwa
 • Przegląd zgodności organizacji i procesów z obowiązującymi regulacjami
 • Weryfikacja podatności pracowników na ataki socjotechniczne
 • Weryfikacja skuteczności funkcji monitorowania bezpieczeństwa i reagowania na incydenty

Nasze usługi przynoszą m.in. następujące korzyści:

 • Zmniejszenie ryzyka operacyjnego poprzez identyfikację słabości w bezpieczeństwie testowanej infrastruktury i aplikacji oraz możliwości usprawnień procesów i organizacji w zakresie ochrony przed cyberatakami.
 • Potwierdzenie dochowania należytej staranności dla regulatora oraz organów nadzorczych poprzez audyt bezpieczeństwa wykonany przez niezależny i uznany w branży zespół ekspertów.
 • Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, dzięki współpracy z otwartym na transfer wiedzy, doświadczonym doradcą.

Skontaktuj się z nami


Zobacz także