• 1000

Usługi wsparcia przy projektach IT, przede wszystkim systemów klasy ERP. Nasi doradcy pomogą sformułować wymagania wobec systemu IT, zorganizować proces wyboru systemu i jego dostawcy, skutecznie negocjować umowę wdrożeniową i licencyjną. Wykonujemy nadzór nad wdrożeniem w celu zapewnienia jego wysokiej jakości, terminowości uruchomienia i zgodności z budżetem. Dbamy o to, aby nowe systemy informatyczne przynosiły konkretne korzyści od strony biznesowej.

W KPMG rozumiemy jak istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu firmy odgrywa nowoczesny system informatyczny, który odpowiada potrzebom klienta. Zapewniamy najwyższy poziom usług i zespół doświadczonych konsultantów rozumiejących zachodzące procesy biznesowe oraz wykazujących dużą znajomość w dziedzinie systemów informatycznych klasy ERP.

Analiza przedwdrożeniowa

Nasz zespół zidentyfikuje i zaprojektuje procesy biznesowe w sposób potrzebny do określenia zakresu wdrożenia. Wsparcie w wyborze systemu obejmuje również zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych, aby jak najlepiej opracować wizję docelowej architektury rozwiązania i rekomendowanej strategii wdrożenia. W ramach analizy przedwdrożeniowej zostanie przygotowana analiza porównawcza możliwych scenariuszy realizacji wdrożenia oraz pogłębiona analiza TCO wraz z analizą ryzyka. Może to również posłużyć do lepszego oszacowania kosztów, zakresu i czasu realizacji wdrożenia, minimalizując ryzyka projektowe. Doświadczeni doradcy pomogą także sformułować wymagania wobec systemu IT, zorganizować jego wybór (w tym w warunkach Prawa Zamówień Publicznych) i skutecznie negocjować umowę wdrożeniową i licencyjną.

Wsparcie w wyborze systemu i dostawcy

Opracowanie kluczowych oczekiwań wobec systemu ERP pozwala na określenie listy możliwych rozwiązań. Działania te prowadzą do opracowania strategii wyboru właściwego systemu, co umożliwia opracowanie wstępnego zapytania ofertowego oraz całej dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania. Następnie oferty są analizowane i oceniane, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz efektywnej metodyce, przedstawiamy klientom naszą rekomendację. Wspieramy również w negocjowaniu umowy wdrożeniowej i licencyjnej oraz opracowaniu planu wdrożenia.

Wsparcie w realizacji wdrożeń ERP – nadzór nad projektem

Oferujemy usługę zarządzania projektami wdrożenia systemu ERP lub nadzoru wdrożeniowego realizowaną przez doświadczonych konsultantów oraz kierowników projektu, wykorzystujących sprawdzone techniki zarządzania projektami. Nadzorujemy każdy z etapów wdrożenia systemu ERP zapewniając wymaganą jakość procesu oraz zaimplementowanego oprogramowania. Świadczymy także wsparcie merytoryczne, zapewniając zgodność systemu z polskimi przepisami oraz zakresem projektu wdrożeniowego.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria