• 1000

Rozwiązanie dedykowane dla szybko rozwijających się średnich i dużych organizacji, które chcą utrzymać spójność procesów oraz widoczność na rynku przy jednoczesnym zachowaniu dużej efektywności działania.

W KPMG rozumiemy wyzwania, jakie stoją przed rozwijającymi się szybko organizacjami, dla których obecne rozwiązania stały się niewystarczające i niedostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku.  Dla takich organizacji KPMG kompleksowo wdraża  rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management, które łączy w sobie narzędzia do zarządzania wszystkimi obszarami w organizacji. Dostępność aplikacji na urządzeniach mobilnych pozwala na zachowanie ciągłości rejestracji i analizy danych w systemie a tym samym określenie bieżącej sytuacji firmy.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management to system umożliwiający zarządzanie wszystkimi strategicznymi obszarami organizacji tj. finanse, logistyka, gospodarka magazynowa wraz z magazynami WMS, produkcja, zarządzanie zasobami ludzkimi. Skupienie produktów i aplikacji na jednej spójnej platformie skutecznie podnosi efektywność zarządzania organizacją oraz wzrost rentowności organizacji.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics 365 for Finance & Supply Chain Management

Zwiększenie kontroli finansowej i usprawnienie przepływów pieniężnych

Pełen nadzór nad finansami spółki, optymalizacja przepływu środków finansowych, zwiększenie możliwości decyzyjnych na podstawie rzetelnych danych finansowych opartych o szczegółowe dane analityczne.

Tworzenie procesów biznesowych opartych na stabilnych i efektywnych modelach biznesowych

Podniesienie efektywności finansowej organizacji poprzez synchronizację i ujednolicenie procesów finansowych oraz procesów operacyjnych opartych o efektywne modele biznesowe.

Skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek

Podniesienie produktywności poprzez usprawnienie planowania, digitalizację łańcucha dostaw, skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek, pełna kontrola, nad jakością produktu oraz elastyczne dostosowanie do zmian i specyfiki produktu.

Optymalizacja procesów logistycznych, stanów magazynowych, poprawa jakości planowania produkcji

Planowanie sprzedaży i zaopatrzenia, zapewnienie optymalnego poziomu zapasów, oraz skrócenie czasu przestojów linii produkcyjnych.

Zapewnienie spójnych i realistycznych danych finansowych dzięki ujednoliconym raportom finansowym

Usprawnienie procesów związanych z budżetowaniem, kontrolą i raportowaniem operacyjnym dzięki ujednoliconym raportom finansowym, opartym o szczegółową analitykę i technologię AI dostępną na urządzeniach mobilnych.

Nasze usługi:

Nasze usługi w obszarze wdrożeń Dynamics Business Applications.

 1. Analiza przedwrożeniowa:
  1. Definiowanie strategii wdrożenia, planowanie, określanie zakresu;
  2. Projektowanie i mapowanie procesów biznesowych;
  3. Definiowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych.
 2. Wsparcie w wyborze systemu i dostawcy systemu
  1. Wsparcie w negocjacjach z dostawcami systemów (umowy licencyjne i umowy utrzymania systemu);
  2. Wsparcie w negocjacjach z firmami wdrażającymi systemy;
  3. Wsparcie w przeprowadzaniu wyboru ofert zgodnie z wewnętrznymi rygorami przetargowymi.
 3. Wsparcie realizacji wdrożeń
  1. Kompleksowa realizacja wdrożeń systemów Business Application;
  2. Nadzór nad Project Management Office i jakością wdrożenia systemów na każdym z etapów implementacji;
  3. Wsparcie merytoryczne i zarządcze przy wdrożeniach systemów;
  4. Wsparcie przy zapewnieniu zgodności systemu z polskimi przepisami.
 4. Wsparcie powdrożeniowe
  1. Wsparcie powdrożeniowe na poziomie 2 i 3 linii;
  2. Usługi literacyjnego rozwoju funkcjonalnego systemu;
  3. Aktualizacje zgodnie z wymogami przepisów praca oraz w kontekście bezpieczeństwa.

Wspierane obszary usług:

 • Systemy Business Application: Campaign Management, Customer Engagement, Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Service, Customer Data Platform i innych;
 • Obszary wsparcia marketingu, sprzedaży oraz usług posprzedażowych, zarządzania finansami i księgowością, magazynem, produkcją i HR oraz inne.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria