• 1000

KPMG oferuje również usługi kompleksowego wsparcia w wypełnieniu obowiązków regulacyjnych nałożonych na podstawie przepisów prawa podatkowego, a w tym m.in.:

 • wypełnianie obowiązków instytucji obowiązanych na gruncie ustawy o AML,
 • kompleksowe wsparcie w zakresie RODO,
 • wsparcie w przygotowaniu sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty,
 • wsparcie w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych z zakresu MDR.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

 • Usługi świadczone przez KPMG w tym zakresie obejmują w szczególności:
 • analizę kryteriów podmiotowo-przedmiotowych warunkujących obowiązek zastosowania ustawy o AML,
 • przygotowanie odpowiednich procedur AML,
 • identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
 • zapewnienie programów szkoleniowych dot. realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wsparcie w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

KPMG oferuje w tym obszarz

 • wsparcie w zakresie ustalenia praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych klientów lub ich pracowników,
 • ocenę dopuszczalności, zgodności i prawidłowości przetwarzania danych osobowych po stronie administratorów oraz procesorów,
 • tworzenie wzorów klauzul umownych obejmujących dostosowane do danego kontraktu i stanu faktycznego warunki przetwarzania danych osobowych,
 • tworzenie klauzul informacyjnych w obszarze przetwarzania danych osobowych.

Wsparcie w zakresie sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty

Usługi świadczone przez KPMG w tym zakresie obejmują m.in.

 • analizę wytycznych dot. kwestii konieczności przygotowania przedmiotowych sprawozdań oraz praktycznych problemów z nimi związanych,
 • konsultacje w zakresie ustalania zakresu danych do sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty i zagadnień prawnych związanych z zatorami płatniczymi,
 • wsparcie w terminowym i poprawnym złożeniu sprawozdania.

Wsparcie w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych z zakresu MDR

KPMG oferuje w tym obszarze

 • wsparcie w zakresie wdrożenia wymogów raportowania schematów podatkowych,
 • przygotowanie wewnętrznej procedury,
 • przygotowanie formularzy MDR,
 • bieżące wsparcie w raportowaniu. 

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe