W przypadku wdrażania restrukturyzacji międzynarodowych niezwykle istotne jest potwierdzenie konsekwencji konkretnych działań z lokalnymi doradcami w poszczególnych krajach, jednak proces koordynowania współpracy poszczególnych doradców jest trudny i czasochłonny.

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób efektywny na poziomie międzynarodowym wymaga przemyślanej struktury korporacyjnej pozwalającej na skuteczne zarządzanie podmiotami powiązanymi, a także na minimalizację zobowiązań podatkowych.

Podmioty decydujące się na ekspansję zagraniczną i osiągające sukces niejednokrotnie nie posiadają przejrzystej struktury, często wynika ona z decyzji podejmowanych ad hoc w zależności od potrzeb lub jako reakcja na zmiany pojawiające się na bieżąco. Działanie takie na dłuższą metę nie jest optymalne i może skutkować koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym podatkowych).

Jednocześnie, w świetle dynamicznie zmieniających się na całym świecie przepisów podatkowych, mających na celu zwalczanie zjawiska unikania opodatkowania, a w szczególności uszczelnianie przepisów regulujących opodatkowanie zysków zakładu (permanent establishment), definicję rzeczywistego właściciela (beneficial owner) racjonalną reakcją jest ustrukturyzowanie działalności na poziomie międzynarodowym. Optymalne dostosowanie struktury wymaga przy tym podejścia całościowego biorącego pod uwagę przedmiot działalności danego podmiotu na poszczególnych rynkach, plany inwestycyjne oraz przewidywane przepływy pieniężne.

W związku z powyższym zespół ds. podatków międzynarodowych oferuje swoim klientom następujące usługi:

  • przegląd i ocena aktualnej struktury,
  • doradztwo w zakresie możliwych zmian w strukturze,
  • kompleksowa implementacja restrukturyzacji międzynarodowych (obejmująca kwestie prawno-podatkowo-księgowe),
  • koordynacja zespołów doradców z innych krajów,
  • zabezpieczenie struktur międzynarodowych od strony podatkowej (np. interpretacje indywidualne, APA, opinie zabezpieczające).

Skontaktuj się z nami