• 1000

Polski rynek pozostaje bardzo atrakcyjny dla inwestorów private equity. KPMG posiada interdyscyplinarną grupę specjalistów z zakresu doradztwa transakcyjnego, podatkowego, prawnego i biznesowego, którzy koncentrują się na obsłudze klientów private equity.

Polska pozostaje pierwszym wyborem dla funduszy private equity chcących inwestować w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz kraj oferuje potencjalnym inwestorom dostęp do ogromnego rynku krajowego, jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE, najbardziej rozwinięty rynek kapitałowy w Europie Środkowo-Wschodniej, zaawansowane i profesjonalne ramy instytucjonalne wspierające inwestycje private equity, ogromny potencjał konsolidacji w wielu sektorach oraz nowoczesny i stabilny sektor bankowy. 

Oferta KPMG dla klientów private equity obejmuje usługi doradztwa strategicznego, prawnego, finansowego i podatkowego. Z powodzeniem doradzaliśmy klientom począwszy od początkowej fazy inwestycji, poprzez tworzenie wartości dodanej, aż do fazy wyjścia z inwestycji. Zespół KPMG posiada bogate doświadczenie w kluczowych obszarach dla inwestorów private equity.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria