• 1000

Zgodnie z komunikatem MF liczba prowadzonych przez Szefa KAS postępowań w kierunku wydania decyzji z zastosowaniem klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania to 73 postępowania, a w tym 28 zakończonych decyzją wymiarową w pierwszej instancji. W kwestii opinii zabezpieczających złożono 83 wnioski, wydano 35 opinii, natomiast w przypadku 10 wniosków odmówiono wydania opinii zabezpieczających (wg danych na 30 czerwca 2021 r.).

Z uwagi na liczne kontrowersje związane z regulacjami dotyczącymi klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz daleko idące skutki zastosowania takiej klauzuli przez organy podatkowe oferujemy naszym klientom następujące usługi:

  • przegląd obecnych i planowanych struktur podatkowych / restrukturyzacji pod kątem klauzuli obejścia prawa podatkowego,
  • przygotowanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe