• 1000

Od 1 stycznia 2019 r. na podstawie wprowadzonych do Ordynacji podatkowej przepisów, podatnicy zobowiązani są identyfikować i raportować Szefowi KAS informacje o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules). Dodatkowo przepisy MDR nakładają na określone podmioty obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur.

Obowiązki w zakresie MDR

Raportowanie schematów podatkowych stawia przed podatnikami szereg wyzwań:

  • Interpretacja oraz praktyczne stosowanie przez podatników przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) w dalszym ciągu powoduje trudności,
  • Obserwujemy coraz bardziej wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
  • Nieregularny charakter raportowania MDR wymusza praktycznie codzienną, bieżącą analizę zdarzeń,
  • Przepisy o MDR dotyczą każdego pracownika i każdego działu w danym podmiocie, a nie tylko osób i działów zajmujących się prawem, podatkami czy finansami,
  • W Polsce mamy obecnie najwyższe sankcje w Europie i ryzyko osobiste członków zarządu oraz pracowników (KKS), związane z naruszeniem przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania schematów podatkowych?

W praktyce regulacje MDR mogą obejmować każdego podatnika, dlatego warto by organizacje były przygotowane do obowiązujących wytycznych i wdrażały niezbędne mechanizmy w swojej organizacji.

W przepisach o schematach podatkowych zostały wyszczególnione trzy typy podmiotów, które mogą być zobowiązane do informowania o schematach podatkowych, są to promotor, korzystający i wspomagający.

Obowiązki informacyjne w MDR mogą ciążyć na wskazanych podmiotach bez względu to, czy ich miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Polski, terytorium państw Unii Europejskiej, czy terytorium państw trzecich.

Jak możemy pomóc?Kliknij, aby poznać odpowiednie funkcje aplikacji

Mając na uwadze charakter przepisów MDR, oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania wymogów raportowania schematów podatkowych.


Analiza
Analiza pod kątem MDR

Przeprowadzamy kompleksową analizę działalności, transakcji oraz czynności, aby zidentyfikować obszary wymagające raportowania w ramach MDR.

Raportowanie
Wsparcie w procesie raportowania

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy dokonać raportowania MDR w imieniu klienta.

Procedury
Procedury MDR

Przedstawiamy rekomendacje i sporządzamy projekt wewnętrznych procedur pozwalających na wypełnienie obowiązku raportowania schematów podatkowych w organizacji klienta.

Szkolenia
Szkolenia i warsztaty z zakresu MDR

Przeprowadzamy szkolenia i warsztaty dopasowane do specyfiki danej firmy, aby przybliżyć praktyczne zastosowania przepisów MDR.

Aplikacja MDR Secure
Aplikacja MDR Secure do raportowania schematów podatkowych

Oferujemy, stworzoną przez ekspertów KPMG, aplikację do raportowania MDR, która kompleksowo wspiera zarządzanie procesem raportowania schematów podatkowych w organizacji. Narzędzie pozwala zarówno na podejmowanie decyzji o raportowaniu oraz zbieranie informacji, jak i na przeprowadzenie technicznego procesu raportowania.

W odpowiedzi na nowelizację przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych, nasi eksperci opracowali aplikację KPMG MDR Secure, wspierającą podatników w sprawnym generowaniu gotowego do wysyłki pliku w formacie XML i raportowaniu bezpośrednio na bramkę Ministerstwa Finansów wraz z pobraniem UPO.

Aktualne zagadnienia podatkowe

Publikacje i webinaria podatkowe