• 1000

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Przyjęcie rozporządzenia spowoduje odwieszenie terminów raportowania MDR tzw. schematów podatkowych krajowych (spełniających wyłącznie wymogi z polskich przepisów podatkowych, a nie z dyrektywy DAC-6).

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego a raportowanie MDR

W ostatnich dniach opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z art. 31y ust. 1 tzw. ustawy covidowej terminy raportowania schematów podatkowych krajowych są zawieszone do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Wznowienie raportowania MDR schematów krajowych – konieczne działania

Ukończenie prac nad rozporządzeniem skutkować będzie pełnym odwieszeniem terminów raportowania MDR w Polsce z początkiem sierpnia 2023 r. W efekcie konieczne będzie zaraportowanie tzw. schematów podatkowych krajowych, które zaistniały od 31 marca 2020 r.

Wobec powyższego, już teraz zalecamy podjęcie działań w zakresie wewnętrznej weryfikacji zdarzeń za okres zawieszenia i dopełnienia ewentualnych obowiązków MDR. Rekomendujemy podjęcie stosownych kroków z pewnym wyprzedzeniem celem pozostawienia odpowiedniej rezerwy czasowej oraz uniknięcia problemów technicznych, które mogą wynikać z przeciążenia systemu Ministerstwa Finansów bezpośrednio przed upływem terminu raportowania.

Jak możemy pomóc?

  • wsparcie w przeprowadzeniu wewnętrznego audytu pod kątem kwalifikacji zdarzeń jako schematów podatkowych
  • wsparcie w raportowaniu zidentyfikowanych schematów podatkowych
  • przygotowanie lub przegląd aktualnych procedur MDR
  • KPMG MDR Secure – Aplikacja do raportowania schematów podatkowych

Jak możemy pomoć?