• 1000

Droga do osiągnięcia doskonałości operacyjnej rozpoczyna się od opracowania właściwej strategii i wyboru podejścia do centralizacji lub outsourcingu (SSC/GBS). Zespół SSOC (Shared Services & Outsourcing Consulting) doradza Klientom w projektowaniu docelowych modeli operacyjnych, wspiera wdrożenie, migrację i stabilizację modelu SSC, a także pomaga w monitorowaniu wydajności, optymalizacji i transformacji biznesu. W ramach Zespołu SSOC świadczymy również usługi Managed Services.


Czym jest model SSC i GBS?

Model SSC (Shared Services Centers) polega na wydzieleniu procesów lub funkcji w ramach organizacji. Do najczęściej wydzielanych obszarów należą finanse, rachunkowość, kadry, HR, IT, łańcuch dostaw, zaopatrzenie (ang. Procurement) czy obsługa klienta.

W związku z rosnącą popularnością tego modelu katalog usług świadczonych przez SSC stale się powiększa. Organizacje coraz częściej decydują się na wydzielenie obszarów bardziej strategicznych, takich jak: analiza danych, automatyzacja procesów, marketing (cyfrowy, wielokanałowy), doradztwo prawne i compliance, czy - w przypadku firm z sektora medycznego - centra zarządzające badaniami klinicznymi.

SSC to nieograniczone źródło potencjału do wzrostu dla organizacji. Wraz z poszerzaniem katalogu usług i osiąganiem dojrzałości takie centrum może rozpocząć drogę ku transformacji do GBS (Global Business Services) lub CoE (Center of Excellence).

GBS to organizacja, której zadaniem jest tworzenie wartości dodanej dla biznesu. Podczas gdy SSC najczęściej pełni rolę dostawcy usług dla biznesu, którego działalność polega na obniżeniu kosztów, GBS staje się partnerem biznesowym wnoszącym wartość dodaną dla organizacji. Centrum zaczyna pełnić rolę jej wewnętrznego konsultanta oraz lidera innowacji.

W praktyce oznacza to m.in.:

 • Pełnienie roli inicjatora usprawnień;
 • Tworzenie zaplecza merytorycznego dla całej organizacji w wybranych obszarach;
 • Aktywny udział w transformacji i optymalizacji biznesu;
 • Wyznaczanie trendów, np. w obszarze cyfryzacji i automatyzacji procesów.

Wyzwania firm związane z utrzymaniem konkurencyjności rynkowej


Advanced Automated Tools

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, nieustanne starania o przewagę konkurencyjną na rynku, a także rosnąca presja na obniżenie kosztów


Assurance/Information Risk Management

Chęć podniesienia jakości procesów oraz wykorzystania efektu skali dla zwiększenia skuteczności wykorzystania zasobów


Assurance/Information Risk Management

Transformacja w kierunku standaryzacji i optymalizacji wymagająca zangażowania pracowników na każdym szczeblu organizacyjnym, kompleksowej wiedzy z zakresu migracji i centralizacji procesów, a także znajomości wiodących praktyk rynkowych w tym zakresie


Korzyści organizacji z wdrożenia i rozwijania modelu SSC/GBS

 • Redukcja kosztów (arbitraż płacowy, redukcja zduplikowanych stanowisk, ekonomia skali);
 • Wzrost efektywności procesów i wykorzystania zasobów;
 • Standaryzacja obsługiwanych procesów end-to-end;
 • Standaryzacja kontroli i procedur, konsolidacja procesu zarządzania ryzykiem;
 • Transparentność i zwiększenie efektywności zarządzania procesami;
 • Centralizacja wiedzy i danych;
 • Ujednolicenie i standaryzacja technologii i struktury IT organizacji.

Wsparcie KPMG w ramach usługi SSC & GBS Consulting

Doradzamy polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych poprzez centralizację, optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, tworząc SSC oraz wykorzystując koncepcję outsourcingu.

Strategia: Wsparcie w definiowaniu wizji i strategii oraz dostosowaniu modelu SSC do celów biznesowych organizacji.

W zakresie strategii SSC świadczymy usługi, takie jak:

 • opracowanie koncepcji, w tym analiz wariantów i modeli dla centralizacji lub outsourcingu procesów;
 • przygotowanie studium lokalizacyjnych;
 • opracowanie studium wykonalności (ang. Fesibility study) i uzasadnienia biznesowego dla SSC;
 • sporządzenie ogólnych założeń dla modelu operacyjnego;
 • stworzenie ramowego planu wdrożenia modelu SSC.

Model docelowy: Wsparcie w projektowaniu rozwiązań centralizacyjnych na podstawie zdefiniowanej strategii i przyjętych założeń.

KPMG wspiera Klientów w opracowaniu szczegółowych wymagań i zdefiniowaniu rozwiązań, które umożliwiają wdrożenie docelowych modeli operacyjnych, poprzez m.in.:

 • przygotowanie szczegółowych analiz stanu obecnego;
 • zaprojektowanie docelowego modelu operacyjnego;
 • opracowanie podziału odpowiedzialności pomiędzy organizacją a SSC;
 • zaprojektowanie struktury organizacyjnej;
 • opracowanie zasad realizacji usług wraz z przygotowaniem katalogu usług oraz umów serwisowych (MSA/SLA);
 • zaprojektowanie procesów i sformułowanie procedur;
 • opracowanie systemu kontroli oraz stworzenie struktury kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI, Key Performance Indicator);
 • opracowanie koncepcji infrastruktury (technologicznej i biurowej);
 • stworzenie szczegółowego planu wdrożenia SSC.

Wdrożenie i stabilizacja: Wsparcie w przygotowaniu i zapewnieniu gotowości operacyjnej SSC, przeprowadzeniu migracji procesów i ustabilizowaniu organizacji pozwalających na realizację usług zgodnie z przyjętym modelem operacyjnym

W ramach wdrożenia i stabilizacji KPMG wspieramy naszych Klientów we wprowadzaniu zmian i nowych sposobów realizacji zadań w organizacji, poprzez m.in.:

 • przygotowanie szczegółowego planu migracji procesów;
 • stworzenie dokumentacji operacyjnej SSC;
 • koordynację transferu wiedzy i procesu tranzycji;
 • nadzór nad przygotowaniem infrastruktury i powierzchni biurowej;
 • wdrożenie umów serwisowych (MSA/SLA);
 • przygotowanie oceny gotowości do przeniesienia odpowiedzialności za realizację procesów;
 • wsparcie stabilizacyjne po uruchomieniu SSC;
 • opracowanie wniosków z wdrożenia i zakończenia procesu tranzycji (ang. lessons learned).

Wsparcie w optymalizacji i dążeniu do doskonałości operacyjnej w SSC

Nasze wsparcie w tym zakresie to m.in.:

 • przeprowadzenie oceny dojrzałości SSC;
 • przeprowadzenie analiz nieefektywności w ramach badanych procesów, opracowanie rekomendacji w zakresie usprawnień (Quick scan);
 • opracowanie analiz porównawczych realizowanych procesów (benchmarking);
 • standaryzację i optymalizację procesów;
 • przygotowanie do automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Wsparcie w transformacji SSC do roli GBS i CoE

Pomagamy klientom w transformacji SSC do GBS i CoE. Jednym z założeń transformacji jest zmiana celu działania SSC z organizacji obniżającej koszty do organizacji tworzącej wartość poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Nasze wsparcie w obszarze transformacji SSC do GBS i CoE to przede wszystkim:

 • projektowanie procesów end-to-end;
 • implementowanie funkcji process ownerów;
 • wdrażanie polityki ciągłego doskonalenia w organizacji;
 • reorganizację docelowego modelu organizacyjnego (ang. Target Operating Model);
 • wsparcie w planowaniu i zarządzaniu transformacją;
 • pomoc we wdrażaniu umów serwisowych (MSA/SLA) z uwzględnieniem wartości tworzonej przez organizację.

Wsparcie operacyjne dostępne od ręki

Współczesne, wydajne i optymalnie działające modele operacyjne w organizacjach z sektora nowoczesnych usług biznesowych coraz częściej stają się strategicznym celem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Zespoły nimi zarządzające w celu zapewnienia ciągłości działania i dostarczenia swoim Klientom najwyższej jakości usług, nieustannie dążą do pozyskiwania nowych talentów, rozwijania kompetencji pracowników i budowania sprawnej organizacji.

W ramach usługi wsparcia operacyjnego oferujemy dedykowane zespoły specjalistów posiadających szerokie  spektrum kompetencji i doświadczeniem w pracy w międzynarodowych centrach usług biznesowych. Nasi eksperci są gotowi do działania od zaraz, w dowolnej lokalizacji, w elastycznych ramach czasowych.

O2C

O2C

AML/KYC

AML/KYC

Tax/Legal

Tax/Legal

R2R

R2R

Master Data

Master Data

Supply chain

Supply chain

FP&A

FP&A

P2P

P2P

HR

HR

Procurement

Procurement

Treasury

Treasury

Customer Service

Customer Service

O nas

Jako Zespół SSOC (ang. Shared Services and Oursourcing Consulting) w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy ponad 150 projektów  w obszarze budowania, wsparcia rozwoju, optymalizacji funkcjonowania oraz transformacji wszystkich rodzajów centrów usług biznesowych. Naszymi Klientami są międzynarodowe korporacje działające w różnych sektorach gospodarki . Zakres usług świadczonych przez konsultantów SSOC obejmuje wsparcie na każdym etapie projektu, od opracowania wizji i udzielania pomocy przy podejmowaniu decyzji o budowie centrum usług biznesowych lub outsourcingu procesów do zewnętrznego dostawcy, poprzez optymalizację i automatyzację procesów, aż po kierowanie inicjatywami mającymi na celu przekształcenie CUW w GBS.

Posiadana przez członków naszego Zespołu szeroka wiedza o najnowszych trendach w sektorze centrów usług biznesowych, wypracowane na przestrzeni lat i sprawdzone metodyki pracy oraz bogate doświadczenie projektowe sprawiają, że skutecznie wspieramy naszych Klientów  wdrożenie modeli SSC, GBS i CoE lub wybór optymalnego dostawcy usług outsourcingowych. Jako partner konsultingowy oferujemy pełen zakres usług, dbając o strategię i wizję naszych Klientów, a także o to, jak je efektywnie wdrożyć.

To, że należymy do globalnej sieci KPMG sprawia, że posiadamy prawdziwie międzynarodową perspektywę w zakresie wiodących praktyk i najnowszych trendów z obszaru SSC, GBS i CoE.


Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria