• 1000

Poprzez nasze narzędzia cyfrowe oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu transakcyjnego. Nasze rozwiązania ułatwiają i przyspieszają podejmowanie decyzji mających bezpośredni wpływ na rozwój i przyszły sukces przedsiębiorstwa. Zapewniają dostęp do rozległej, wysokiej jakości bazy danych, a także zautomatyzowanych analiz i kalkulacji niezbędnych w przeprowadzeniu skutecznego procesu transakcyjnego.


W odpowiedzi na coraz szybsze tempo otaczającej nas rzeczywistości biznesowej przedstawiamy produkt, który ułatwia i przyspiesza proces podejmowania decyzji mających bezpośredni wpływ na rozwój i przyszły sukces przedsiębiorstwa. KPMG łącząc siły ekspertów w dziedzinie wycen i specjalistów z odpowiedniami kompetencjami technologicznymi przygotowało narzędzia, które zapewniają dostęp do rozległej bazy danych odpowiedniej jakości, a także zautomatyzowanych analiz i kalkulacji niezbędnych w prowadzeniu skutecznego i sprawnego procesu transakcyjnego.

Cyfrowe rozwiązania Digital Valuations – obszary wsparcia

Sprawozdawczość
finansowa


Podejmowanie decyzji
inwestycyjnych


Fuzje i przejęcia
przedsiębiorstw


Analizy podatkowe


Alokacja ceny
nabycia


Zarządzanie finansami
firmy


Co zyskasz dzięki naszym narzędziom?

Advanced Automated Tools

Uproszczenie procesu

Uproszczony proces oszacowania wartości aktywów ze względu na łatwy dostęp do danych rynkowych (w tym w testach na utratę wartości, a także analizach na potrzeby podatkowe).

Advanced Automated Tools

Wsparcie w szacowaniu

Wsparcie w szacowaniu opłacalności projektów inwestycyjnych dzięki dostępowi do przejrzystego i prostego w użyciu kalkulatora stopy dyskonta.

Advanced Automated Tools

Analiza mnożnikowa

Oszacowanie mnożnika rynkowego pozwalającego na szybką i prostą kalkulację wartości przedsiębiorstwa.

Advanced Automated Tools

Symulacja rozliczenia transakcji

Symulacja rozliczenia transakcji nabycia (alokacji ceny nabycia) umożliwiająca ocenę efektów przed jej finalizacją.

Advanced Automated Tools

Możliwość prostej analizy finansowej

Dostęp to narzędzia umoąliwiajacego planowanie i analizę finansową start-upu.

Model wdrożenia oferowanych narzędzi

Gotowe do użycia narzędzia dostępne są w formie subskrypcji platformy online. Zakres subskrypcji określany jest w zależności od selekcji narzędzia, liczby potrzebnych stanowisk, a także okresu jej obowiązywania. 

Oferta w ramach sukbskrypcji obejmuje:

  • 7-dniowy dostęp testowy (przed zakupem);
  • gotową do użycia, w pełni funkcjonalną i intuicyjną platformę online;
  • dostęp do stale aktualizowanej bazy z historią od 2012 roku zawierającą dane ze 150 państw i ponad 13 tysięcy przedsiębiorstw;
  • eksport wyników (w formacie Excel);
  • (opcjonalnie) wsparcie eksperta z zespołu wycen KPMG.

Nasze rozwiązania są stale rozwijane i aktualizowane przez multidyscyplinarny zespół ekspertów z obszaru wycen i technologii. kostka

Wsparcie KPMG w ramach Digital Valuations

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria