• 1000

Analiza i przygotowanie danych do kalkulacji kosztu kapitału

Kalkulator kosztu kapitału

KPMG Valuation Data Source zapewnia dostęp do parametrów kosztu kapitału z ponad 150 krajów oraz danych dotyczących grup porównawczych z ponad 13 tys. firm na całym świecie.

Analiza i przygotowanie danych do kalkulacji kosztu kapitału nie musi być żmudnym procesem. KPMG Valuation Data Source agreguje wszystkie kluczowe parametry kosztu kapitału. W zaledwie kilku krokach aplikacja prowadzi użytkownika przez kalkulacje średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) lub kosztu kapitału własnego istotnego dla przedsiębiorstw działających w Polsce i większości krajów na całym świecie.

Co zyskasz dzięki KPMG Valuation Data Source?

Szacowanie wartości
Dostęp do globalnej bazy danych parametrów kosztu kapitału.
Dostęp do globalnej bazy danych rynkowych
Dostęp do globalnej bazy danych rynkowych.
Dostęp do globalnej bazy danych spółek porównywalnych
Dostęp do globalnej bazy danych spółek porównywalnych.
Pewność w stosunku do jakości i aktualności danych
Pewność w stosunku do jakości i aktualności danych.

Przejrzyste zestawienia wszystkch kluczowych parametrów kosztu kapitału
Przejrzyste zestawienia wszystkich kluczowych parametrów kosztu kapitału.
Przyspieszenie procesu kalkulacji kosztów kapitału
Przyspieszenie procesu kalkulacji kosztów kapitału.KPMG Valuation Data Source – cechy aplikacjiKliknij na dany obszar, aby dowiedzieć się więcej

Oferujemy produkt w formie subskrybcyjnej, a aplikacja osadzona jest w chmurze. Nie wymaga instalacji w środowisku klienta.


Kalkulacja kosztu kapitału z matematycznego punktu widzenia nie jest czynnością skomplikowaną, jednak trudności może przysparzać proces zbierania potrzebnych do tego danych. Jest on sam w sobie żmudny i czasochłonny, a odpowiedni dobór źródeł i zapewnienie odpowiedniej jakości nie należy do zadań łatwych.


Kolejnym czynnikiem podnoszącym wymagane zaangażowanie jest potrzeba stałej, regularnej aktualizacji danych.

Strategia cyfryzacji
Jakość

Pewnosć do danych i ich comiesięczna aktualizacja zapewniana przez ekspertów KPMG.

Implementacja technologii
Szybkość

Natychmiastowa kalkulacja WACC i dostęp do wszystkich istotnych parametrów kosztu kapitału.

Cyberbezpieczeństwo i ryzyko
Elastyczność

Możliwość wyboru waluty przepływów środków pieniężnych.

Potencjał do transformacji
Praktyczność

Parametry dostępne jako arkusz kalkulacyjny Excel do pobrania.

Możliwości aplikacji

KPMG Valuation Data Source odpowiada na wszystkie bolączki towarzyszące kalkulacji kosztu kapitału, ułatwiając i przyspieszając proces poprzez dostarczenie danych odpowiedniej jakości. 

Duża baza danych

Duża baza danych

Aplikacja zapewnia dostęp do parametrów kosztu kapitału z ponad 150 krajów oraz danych dotyczących grup porównawczych z ponad 13 tys. firm na całym świecie. Daty graniczne wahają się od 2012 roku, aż do dzisiaj. Interaktywny panel aktualizowany jest co miesiąc i jest zawsze dostępny w dowolnym miejscu i czasie.

Agregacja kluczowych parametrów

Agregacja kluczowych parametrów

Narzędzie KPMG agreguje wszystkie kluczowe parametry kosztu kapitału – w tym współczynnik beta i spread kredytowy. W zaledwie kilku krokach KPMG Valuation Data Source prowadzi użytkownika przez kalkulacje średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) lub kosztu kapitału własnego istotnego dla sektora finansowego. 

Łatwa konfiguracja

Łatwa konfiguracja

Użytkownik określa preferowaną datę, żądany kraj, walutę i grupę spółek porównywalnych oraz wybiera odpowiednie ustawienia, np. współczynnik beta za okres jednego, dwóch lub pięciu lat. Co więcej, w każdej chwili można uzyskać dostęp do danych oszacowanych przez KPMG lub włączyć do analizy własne wartości. 

Automatyzacja procesu

Automatyzacja procesu

Zapytania są zapisywane automatycznie po ich utworzeniu, a kalkulacja bieżącego kosztu kapitału wymaga jedynie wybrania żądanej daty raportowej po uprzednim wprowadzeniu danych. Wyniki można pobrać i przekazać audytorowi wraz z dokumentacją.

Model wdrożenia KPMG Valuation Data Source: subskrypcja dostępna w trzech wariantach

Podstawowa


Otrzymujesz niezależny dostęp do wszystkich funkcji narzędzia. Umożliwia to samodzielne wprowadzanie danych i bezpośrednie przeglądanie wyników. 

Rozszerzona


Oprócz dostępu do narzędzia zapewniamy Ci osobistego doradcę jako Twój bezpośredni kontakt, który przeprowadzi dla Ciebie kalkulację kosztu kapitału zgodnie z Twoją specyfikacją. Otrzymasz również podsumowanie wykonanych prac.

 

Kompleksowa


Oprócz dostępu do narzędzia i osobistego kontaktu, zapewniamy zindywidualizowaną kalkulację niezbędnych parametrów oraz odpowiednią analizę danych. 
Wyskokościowce

Czym jest kalkulacja kosztu kapitału i dlaczego to takie ważne?

Koszt kapitału określa oczekiwaną przez inwestorów stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przy danym poziomie ryzyka, jakim charakteryzuje się działalność przedsiębiorstwa. Jest stale wykorzystywany zarówno przez wierzycieli jak i właścicieli, a także osoby kierujące operacjami podmiotu. Jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych w procesach wycenowych, a jego właściwe określenie ma potencjalnie kluczowy wpływ na końcową wartość wycenianego aktywa.

Kalkulacja kosztu kapitału znajduje zastosowanie w celach sprawozdawczych (m. in. testach na utratę wartości, oszacowaniu wartości inwestycji długoterminowych), podatkowych, a także przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.