• 1000

Intuicyjna platforma do gromadzenia i analizy danych finansowych

Narzędzie wspomagające kolejne etapy rozwoju

Aplikacja KPMG Startup Finance towarzyszy startupom na drodze do optymalnego sukcesu w fazie rozwoju.

Startupom zależy przede wszystkim na jednym: aby ich biznes przyciągał uwagę. Inwestorzy wymagają jednak dobrze przygotowanych biznesplanów i raportów, które dostarczają przejrzystych i profesjonalnych informacji o sytuacji finansowej.

Aplikacja KPMG Startup Finance oferuje młodym przedsiębiorstwom intuicyjną platformę do odpowiedniego gromadzenia danych finansowych, analizy biznesplanów i kluczowych danych oraz tworzenia zindywidualizowanych raportów.

Narzędzie jest optymalnym towarzyszem start-upów we wczesnym etapie rozwoju wspierającym ich w następnych krokach, niezależnie od tego, czy będzie to nadchodząca runda finansowania, czy sprzedaż do innej firmy.

KPMG Startup Finance

Co zyskasz dzięki KPMG Startup Finance

Przejrzystość finansowa
Przejrzystość finansowa wpływająca na postrzeganie firmy przez inwestorów.

Prosty dostęp do analiz
Prosty dostęp do analiz: finansowych, scenariuszy, biznesplanu.

Planowanie i raportowanie
Ułatawienie i uproszczenie procesu planowania i raportowania finansowego.
Szacowanie wartości
Odciążenie zasobów na rozwój oferowanych produktów i relacji z klientem.KPMG Startup Finance – cechy aplikacjiKliknij, aby poznać odpowiednie funkcje aplikacji

Oferujemy produkt w formie subskrypcyjnej, a aplikacja osadzona jest w chmurze. Nie wymaga instalacji w środowisku klienta.


Aplikacja KPMG Startup Finance w sposób zautomatyzowany zajmuje się gromadzeniem wszystkich niezbędnych informacji do zintegrowanego modelu planowania biznesowego i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.


Analizy generowane są wraz z sugestiami dotyczącymi interpretacji i właściwej argumentacji wyników. Aktywa, zobowiązania i sytuacja finansowa jako całość są zatem widoczne za naciśnięciem jednego przycisku i mogą być eksportowane w łatwo edytowalnych szablonach raportów.


Wydajność
Wydajność

Szybkie i profesjonalne przygotowanie danych finansowych, stworzone specjalnie dla startupów.

Elastyczność
Elastyczność

Indywidualne projektowanie raportów poprzez wybór i opcje komentarzy odpowiednich wskaźników finansowych.

Intuicyjność
Intuicyjność

Przejrzysty interface i łatwa obsługa aplikacji.

Transparentność
Transparentność

Rzeczowa kalkulacja i atrakcyjna prezentacja kluczowych danych.

Praktyczność
Praktyczność

Możliwość eksportu raportu w formie szablonu do indywidualnego wykorzystania w programie Power Point.

Możliwości aplikacji

Advanced Automated Tools

Integracja biznesplanu

Stworzenie zintegrowanego biznesplanu składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.

Advanced Automated Tools

Przejrzysty podział

Podział kluczowych czynników kreujących wartość, takich jak stopy wzrostu, analiza cen i wolumenów, a także analiza klientów.

Advanced Automated Tools

Planowanie kapitału

Szczegółowe planowanie kapitału obrotowego netto, płynności finansowej, inwestycji, struktury kapitału własnego i finansowania.

Advanced Automated Tools

Analizy finansowe

Kompleksowe analizy finansowe, opcje mapowania i analizy scenariuszy.

Advanced Automated Tools

Zarządzanie finansami

Bieżące zarządzanie finansami dzięki zintegrowanym kalkulacjom planistycznym.

Model wdrożenia KPMG Startup Finance: subskrypcja dostępna w trzech wariantach

Podstawowa


Otrzymasz samodzielny dostęp do narzędzia online, który w każdej chwili możesz zakończyć. Po zapoznaniu się z zawartością będziesz mógł samodzielnie wprowadzać dane, analizować dane i tworzyć zindywidualizowany raport w zaledwie kilku krokach.

 

Rozszerzona


Oprócz dostępu do narzędza nasi eksperci pomogą Ci w konfiguracji i wprowadzeniu danych, a także wesprą Cię w aktualizacji i strategicznym dostosowaniu biznesplanu. 

Kompleksowa


Oprócz dostępu do narzędzi i naszego profesjonalnego wsparcia doradczego otrzymasz również dalsze usługi i analizy dla swojej firmy, w tym jej wycenę. 

Wyzwania startupów związane z zarządzaniem finansami

Pierwsze kroki w świecie biznesu nigdy nie są łatwe – dotyczy to zarówno start-upów jak i wszystkich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju.

Powtarzające się bezsenne noce, nieustanne dbanie o rozwój firmy i coraz to nowsze wyzwania pojawiające się przed biznesem, który jednak stale rośnie i prze do przodu. Do tego wyzwaniem stają się coraz bardziej rozrastające się firmowe finanse – zarządzanie nimi jest coraz trudniejsze, a zawiłości w nich kiełkujące coraz bardziej skomplikowane. Nie można jednak ich zaniedbać, bowiem właściwe planowanie finansów przedsiębiorstwa jest jednym z kluczy do osiągnięcia sukcesu.

Uporządkowany proces zarządzania finansami umożliwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych w przyszłości. Dodatkowo odpowiednia finansowa transparentność może być czynnikiem decydującym, czy potencjalni inwestorzy zdecydują się wesprzeć biznes swoimi pieniędzmi.kostka
Osoby w strojach biznesowych przy biurku

Czym jest planowanie i raportowanie finansowe i dlaczego to takie ważne?

Odpowiednie planowanie i raportowanie finansowe to fundament dobrze funkcjonujacego przedsiębiorstwa, bowiem od tych działań zależy skuteczność i trafność podejmowanych decyzji biznesowych. Jest to również fundament dobrych relacji z obecnymi i potencjalnymi inwestorami.

Trudno jest jednak przechodzić płynnie na kolejne etapy rozwoju startupu, gdy wkracza się w gęstwinę wymogów sprawozdawczych i rachunkowych. Dlatego tak istotne jest, by wszelkie kwestie finansowe były właściwie uporządkowane i odpowiednio opisane.