• 1000

Ustalenie wpływu transakcji na bilans i przyszłą rentowność firmy

Oszacowania wartości aktywów niematerialnych i materialnych oraz zobowiązań

KPMG Pre-Deal PPA oferuje natychmiastową ocenę skutków przejęcia firmy. Możliwe efekty księgowe przejęcia są obliczane i wizualizowane w zaledwie kilku krokach.

W początkowej fazie procesu nabycia przedsiębiorstwa ważne jest, aby każdy potencjalny kupujący był w stanie oszacować wpływ transakcji na bilans i przyszłą rentowność. Umożliwia to gruntowną analizę i określenie ceny zakupu na podstawie ilościowej i jakościowej analizy transakcji i jej skutków.

Oprócz wyzwania związanego z krótkimi ramami czasowymi podczas wstępnej alokacji ceny nabycia, dostępność danych odgrywa kluczową rolę w stworzeniu analizy, mogącej dostarczyć właściwych wniosków.

Co zyskasz dzięki KPMG Pre-Deal PPA?

Szacowanie wartości
Przejrzystość procesu transakcyjnego.
Szacowanie wartości
Wiarygodne określenie wartości nabywanych aktywów.
Ikona: Natychmastowa ocena faktycznych efektów przejęcia firmy
Natychmastowa ocena faktycznych efektów przejęcia firmy.

KPMG Pre-Deal PPA – cechy aplikacjiKliknij, aby poznać odpowiednie funkcje aplikacji

W celu oszacowania wartości aktywów niematerialnych i materialnych oraz zobowiązań, KPMG Pre-Deal PPA wykorzystuje bazę danych KPMG zawierającą istotne parametry z ponad 40 branż.Narzędzie zapewnia wiarygodną ocenę bez konieczności czasochłonnej analizy niezbędnych założeń, np. ekonomicznego okresu użytkowania. Ponadto obliczenia można łatwo zintegrować z własnymi założeniami i sprawdzić ich prawdopodobieństwo.


Analiza
Efektywność

Krótki proces wprowadzania danych tworzy przestrzeń do analiz i kalkulacji scenariuszy.

Raportowanie
Prostota

Prosta realizacja Pre-Deal PPA dzięki przejrzystej kontroli procesu.

Procedury
Niezawodność

W pełni zintegrowany model obliczeniowy (zgodny z MSSF 3) oparty na standardach KPMG z uwzględnieniem danych porównawczych.

Szkolenia
Przejrzystość

Wizualizacja istotnych efektów alokacji ceny nabycia i parametrów transakcji.

Aplikacja MDR Secure
Praktyczność

Możliwość eksportu wyników do pliku Excel.

Możliwości aplikacji

Szacowanie wartości

Szacowanie wartości

Oszacowanie wartości aktywów materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań i informacja o wartości firmy (goodwill).

Określenie wpływu na bilans

Określenie wpływu na bilans

Informacja o wpływie alokacji ceny nabycia na bilans.

Szacowanie rentowności

Szacowanie rentowności

Prezentacja wpływu transakcji na rentowność.

Warunkowanie oceny

Warunkowanie oceny

Możliwość wprowadzenia własnych założeń oceny.

Aplikacja to nie tylko rozwiązanie wspierające kupującego, ale i sprzedającego. Dostarczone przez narzędzie informacje mogą bowiem pomóc w ukształtowaniu finalnych oczekiwań co do ceny.

KPMG Pre-Deal PPA zapewnia informacje na temat wszystkich istotnych skutków alokacji ceny nabycia na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości w fazie przed zawarciem umowy:

1 Możliwe efekty bilansowe transakcji są obliczane i wizualizowane w zaledwie pięciu krokach.

2 W pełni zintegrowana logika obliczeń (oparta na MSSF 3) dostarcza wyniki za naciśnięciem jednego przycisku.

3 Zintegrowane dane porównawcze wspierają kontrolę wiarygodności i klasyfikację wyników.

4 Pełna elastyczność w celu przeprowadzania analiz scenariuszowych parametry oceny specyficzne dla sektora można elastycznie dostosowywać.

Model wdrożenia KPMG Pre-Deal PPA: subskrypcja dostępna w trzech wariantach

Podstawowa


Otrzymujesz niezależny dostęp do wszystkich funkcji narzędzia. Umożliwia to samodzielne wprowadzanie danych i bezpośrednie przeglądanie wyników. 

Kompleksowa


Oprócz dostępu do narzędzia zapewniamy osobistego doradcę jako bezpośredni kontakt w sprawie konfiguracji i wprowadzania danych. Wstępne wyniki zostaną przedstawione na indywidualnym spotkaniu. Wtedy również otrzymasz podsumowanie analiz.

 

Rozszerzona


Pełne wdrożenie KPMG Pre-Deal PPA. Oprócz dostępu do narzędzia oferujemy osobistego doradcę, jako bezpośredni kontakt, który zapewni właściwe dopasowanie parametrów wyceny. Wyniki otrzymasz w szczegółowym raporcie.

 

Wyzwania firm związane z alokacją ceny nabycia (PPA)

Pierwsze wyzwania związane z akwizycją przedsiębiorstwa powstają jeszcze przed finalizacją tego dynamicznego i złożonego procesu.

Kupujący


Kupujący musi odpowiedzieć na pytanie, jak potencjalna transakcja wpłynie na poszczególne elementy sprawozdania finansowego i wynik działalności operacyjnej.

 

Sprzedający


sprzedający może przekazywać aktywa, które nie są w momencie transakcji w pełni rozpoznane w bilansie spółki. Kluczowa jest transparentność procesu.

 

Czym jest alokacja ceny nabycia (PPA) i dlaczego to takie ważne?

Jednym z możliwych sposobów rozwoju przedsiębiorstwa jest akwizycja innego podmiotu gospodarczego, którego działalnośc wpisuje się w strategię spółki. Zgodnie z międzynarodowymi standardami MSSF 3 u podstaw takiej transkacji leży proces alokacji ceny nabycia (ang. Purchase Price Allocation, PPA). Jego celem jest identyfikacja i oszacowanie wartości godziwej zarówno aktywów, jak i zobowiązań nabywanej jednostki. MSSF 3 nakłada na podmiot przejmujący obowiązek ujawnienia w sprawozdaniu finansowym nabytego majątku odpowiednio przypisanego do aktywów trwałych i/lub wartości niematerialnych.