Ciągły rozwój polskiej gospodarki oraz podążające za tym zmiany w polskim ustawodawstwie otworzyły nowe możliwości rozwoju dla banków i innych instytucji finansowych.

Bieżące doradztwo podatkowe dla sektora bankowego i instytucji finansowych

Z drugiej strony, zwiększona konkurencja na rynku finansowym wymusza na bankach, a także pozostałych instytucjach finansowych konieczność poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą podjąć skuteczną walkę o pozycję, na coraz trudniejszym i bardziej wymagającym, rynku usług finansowych w Polsce.

W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych przeprowadzamy analizy głównych zagadnień związanych z ich działalnością m.in.:

 • Zasady zaliczania rezerw celowych i odpisów aktualizujących (impairment) do kosztów uzyskania przychodów,
 • Obrót wierzytelnościami, w tym sprzedaż do funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Doradztwo przy zakładaniu oddziałów lub przenoszeniu dotychczasowej działalności osoby prawnej do oddziału i na odwrót,
 • Weryfikacja prawidłowości kalkulacji podatku od niektórych instytucji finansowych,
 • Analiza transakcji finansowych, w tym z użyciem instrumentów pochodnych,
 • Wdrażanie modelu operacyjnego zgodnego z regulacjami FATCA oraz Common Reporting Standard,
 • Wdrażanie rozwiązań zabezpieczających osoby zarządzające instytucjami finansowymi z tytułu odpowiedzialności karno-skarbowej,
 • Wdrażanie struktur optymalizujących rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT,
 • Weryfikacja metodologii kalkulacji współczynnika VAT,
 • Kwestie podatku u źródła od należności licencyjnych i usług niematerialnych,
 • Pomoc przy dochodzeniu nadpłat podatku (podatek u źródła, VAT) przez polskie i zagraniczne instytucje finansowe,
 • Opodatkowanie zakładu (permanent establishment).

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria podatkowe