• 1000

Polska gospodarka w najbliższych dekadach będzie się mierzyć z koniecznością dekarbonizacji i transformacji energetycznej napędzanej między innymi rosnącym zapotrzebowaniem na energię i jej nośniki, starzeniem się aktywów wytwórczych i rozwojem technologii. Jako Zespół Prawa Energetycznego KPMG Law wspieramy klientów podejmujących te wyzwania, świadcząc wachlarz usług w zakresie doradztwa regulacyjnego, wsparcia transakcji i procesów inwestycyjnych oraz negocjowania umów sprzedaży energii. Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektora odnawialnych źródeł energii, energetyki konwencjonalnej, a także podmiotów z branż energochłonnych.

Czym jest doradztwo dla sektora energetycznego i dlaczego to takie ważne?

Doradztwo dla szeroko pojętego sektora energetycznego obejmuje wiele dziedzin prawa, m.in. prawo energetyczne, prawo spółek, nieruchomości, administracyjne, czy prawo ochrony środowiska, które rzutują na działalność podmiotów w sektorze energetycznym. Usługi prawne dla sektora energetycznego obejmują zatem doradztwo regulacyjne, doradztwo dotyczące umów PPA, a także wsparcie procesów inwestycyjnych oraz transakcji M&A w energetyce.

Wyzwania firm związane z transformacją energetyczną

Otoczenie prawne i regulacyjne sektora energetycznego, staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Działalność sektora energetycznego jest regulowana przez prawo europejskie oraz krajowe. Jednym z wyzwań jest nieprawidłowa implementacja prawa europejskiego na grunt krajowy lub brak takiej implementacji. Dodatkowo, regulacje prawne często nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością, blokując możliwość rozwoju nowych technologii.

Podmioty działające na rynku energii mierzą się z licznymi obowiązkami nakładanymi na nie przez prawo, których naruszenie może mieć dla nich daleko idące i dotkliwe konsekwencje, w szczególności w postaci administracyjnych kar pieniężnych czy utraty prawa do wykonywania danej działalności.

Wsparcie KPMG w ramach Praktyki Prawa Energetycznego

  • Prowadzimy prawne due diligence dla szerokiego przekroju projektów energetycznych i infrastrukturalnych.
  • Zapewniamy pełne wsparcie podczas transakcji M&A, w tym podczas negocjacji umów PSPA i SPA, organizacji finansowania oraz monitorowania przebiegu transakcji.
  • Doradzamy i wspieramy w negocjacjach umów niezbędnych dla realizacji i funkcjonowania projektów infrastrukturalnych (EPC, BoP, TSA, O&M, PPA).
  • Pomagamy inwestorom i deweloperom w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz w zabezpieczeniu praw do nieruchomości. Wspieramy w procesie przyłączania do sieci. Ułatwiamy rozliczenie wsparcia udzielonego w drodze aukcji.
  • Oferujemy doradztwo regulacyjne oraz reprezentację naszych klientów w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
     

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria