Anna Szczodra

Partner, radca prawny, KPMG Law, Liderka doradców dla branży energetycznej

KPMG w Polsce

Anna jest radcą prawnym, posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym, obejmującym realizację transakcji w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz prowadzeniu złożonych procesów inwestycyjnych dotyczących energetyki konwencjonalnej. Aktywnie działała na rzecz rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz dekarbonizacji przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych, obejmującym prowadzenie transakcji oraz procesów inwestycyjnych, dotyczących odnawialnych źródeł energii, doradztwie regulacyjnym i kontraktowym a także wypracowywaniu nowych modeli biznesowych funkcjonowania rynku energii.

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną: aszczodra@kpmg.pl

 • Energetyka i zasoby naturalne
 • Energetyka odnawialna
 • Energetyka słoneczna
 • Energetyka wiatrowa
 • Energetyka wodna
 • Energia jądrowa
 • Obrót energią i ryzyko energetyczne
 • Produkcja i dystrybucja gazu ziemnego
 • Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Insead Business School – 2016-2017

 • Branżowe szkolenia międzynarodowe, w tym na Harvard Law School w Bostonie 2019, Corporate University EDF w Pekinie

 • Izba Radców Prawnych w Warszawie – 2008

 • Etatowa Aplikacja Sądowa – 2003-2007

 • Uniwersytet Marie - Curie Skłodowskiej w Lublinie – 1998-2003

 • Radca prawny