• 1000

KPMG jest jedną z wiodących firm świadczących usługi doradztwa transakcyjnego na świecie. W 63 krajach działy doradztwa transakcyjnego zatrudniają około 3 500 doradców świadczących usługi wspomagające transakcje kapitałowe, włączając w to m.in. fuzje, przejęcia czy też debiuty giełdowe.

W Polsce w Zespole Doradztwa Transakcyjnego KPMG pracują eksperci z wieloletnim doświadczeniem w szeroko rozumianych usługach transakcyjnych. Stosujemy kompleksowe podejście do doradztwa transakcyjnego: od momentu rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego celu przejęcia przez inwestora, czy też wstępnych rozważań dotyczących zbycia podmiotu przez dotychczasowego właściciela, po przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, w tym umowy zbycia/nabycia udziałów/akcji, wsparcie przy procedurach związanych z zamknięciem transakcji, czy też integrację przejętych podmiotów.

Zespół wspiera klientów w zrozumieniu specyfiki finansowych, rynkowych, operacyjnych i podatkowych uwarunkowań lokalnych tak, aby klient mógł je wziąć pod uwagę w procesie podejmowania decyzji. Nasze usługi nastawione są przede wszystkim na kreowanie wartości dodanej dla klientów angażujących się w transakcje kapitałowe, poprzez umożliwienie świadomego zarządzania ryzykiem związanym z rozważaną transakcją, a także na zwiększanie szans na realizację celów założonych dla danej transakcji.

Zespół Doradztwa Transakcyjnego KPMG świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji na rzecz inwestorów branżowych oraz finansowych. Świadczymy usługi zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria