• 1000

Celem przeglądów podatkowych jest weryfikacja rozliczeń podatkowych przeprowadzonych przez spółkę. W ramach przeglądów KPMG dokonuje analizy dokumentacji oraz metodyki dokonanych rozliczeń pod względem merytorycznym i proceduralnym oraz bada czy stosowane procedury rozliczeń nie powodują ryzyka powstania zaległości podatkowych.

Procesy due diligence, wykonywane zazwyczaj na zlecenie potencjalnego inwestora, mają natomiast na celu kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa. Proces ten prowadzi więc do dokonania szczegółowej oceny aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją. We współpracy z innymi zespołami KPMG oferujemy kompleksową usługę due diligence zarówno w zakresie podatkowym, jak również finansowym oraz prawnym.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe