• 1000

Podczas dokonywania operacji gospodarczych przedsiębiorcy napotykają szereg wątpliwości natury prawno-podatkowej. KPMG w Polsce posiada grupę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie w zakresie VAT na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Doświadczenie i wiedza naszych specjalistów zapewniają spójne, zintegrowane i przede wszystkim bezpieczne podejście w zakresie rozliczeń VAT.

Właściwe zarządzanie podatkiem VAT wymaga śledzenia implementacji zmian w przepisach krajowych i unijnych, obserwowania aktywności organów podatkowych, sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sankcje i kary za błędne ustalenie zobowiązań podatkowych oraz fakt, iż podatek VAT naliczany jest od obrotu, a nie od zysku przedsiębiorstwa powodują, iż błędna interpretacja zdarzeń gospodarczych może okazać się bardzo kosztowna i dla przedsiębiorstwa i dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Zakres naszych usług doradztwa w zakresie VAT każdorazowo dostosowywany jest do bieżących potrzeb klienta, zapewniając poprzez to pełną synergię rozwiązań podatkowych i biznesowych.

Dzięki temu nasze usługi doradztwa podatkowego umożliwiają naszym klientom nie tylko postępowanie zgodne z przepisami, ale również wybieranie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dopasowanych do oczekiwań i przyjętego modelu biznesowego.

KPMG w Polsce pomaga nie tylko postępować zgodnie z przepisami, ale również w ich ramach wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe