KPMG K-scanner zapewnia kontrolę zgodności kontrahentów z białą listą podatników VAT

Zorganizowana i skuteczna weryfikacja partnerów biznesowych jest niezbędnym elementem prowadzenia rozliczeń VAT.

Kolejne nowelizacje przepisów podatkowych rozszerzają obowiązki podatników w zakresie weryfikacji kontrahentów i wprowadzają dotkliwe sankcje za ich naruszenie.

Przedstawiamy KPMG K-scanner, narzędzie do automatycznej i pewnej weryfikacji kontrahentów.

ekran z otwartą aplikacją KPMG K-scanner

Co zyskasz dzięki aplikacji KPMG K-scanner?


Pewność, że numer bankowy Twojego kontrahenta jest zgodny z białą listą

Pewność, że numer bankowy Twojego kontrahenta jest zgodny z białą listą


Weryfikacja statusu VAT Twojego partnera biznesowego

Weryfikacja statusu VAT Twojego partnera biznesowego


Zmniejszenie ryzyka podważenia prawa do odliczenia podatku

Zmniejszenie ryzyka podważenia prawa do odliczenia podatku

strzałka

Weryfikacja partnerów biznesowych pod kątem rejestracji VAT i zgodności ich rachunków bankowych z białą listą może być kłopotliwe.

Nasze narzędzie zrobi to za Ciebie – szybko i automatycznie.

KPMG K-scanner – cechy i możliwości aplikacji

KPMG K-scanner to:

Szybka i automatyczna weryfikacja kontrahentów

pod kątem rejestracji VAT, REGON, PKD oraz weryfikacja, czy ich rachunek bankowy znajduje się na białej liście

Bieżąca aktualizacja

w ramach rocznej umowy licencyjnej, w odpowiedzi na zmiany po stronie Ministerstwa Finansów

Archiwizacja danych

dzięki czemu możesz wrócić do wykonanych testów a także prześledzić historię weryfikacji danego kontrahenta

Bezpieczeństwo

poprzez działanie w chmurowej platformie Microsoft Azure, posiadającej najnowsze zabezpieczenia

Dochowanie należytej staranności

także dzięki możliwości wykonywania testów ręcznych i śledzenia historii weryfikacji kontrahentów

Zmniejszenie ryzyka konsekwencji prawnych

w tym mniejsze ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT oraz zaliczenia wydatku do KUP

Łatwe wdrożenie

– narzędzie nie wymaga instalacji i jest dostępne bezpośrednio po zalogowaniu się za pośrednictwem przeglądarki

Konfiguracja pod Twoje potrzeby

– narzędzie umożliwia tworzenie własnych testów ręcznych dostosowanych do wewnętrznych procedur

Intuicyjne działanie

– przejrzysty interfejs, stworzony z udziałem doradców podatkowych, zapewnia prostą obsługę i wygodne korzystanie z narzędzia

Jak działa KPMG K-scanner?

KPMG K–scanner posiada intuicyjny interfejs, który pozwala na szybkie i automatyczne sprawdzenie statusu kontrahenta w zewnętrznych bazach. Weryfikacja odbywa się w 4 prostych krokach:

1.

Załadowanie pliku Excel zawierającego dane NIP lub parę NIP-rachunek bankowy

2.

Odpytanie zewnętrznej bazy Ministerstwa Finansów

3.

Weryfikacja numerów kont bankowych i statusu VAT kontrahenta

4.

Archiwizacja zapytania poprzez nadanie mu unikalnego ID

Model wdrożenia aplikacji

laptop z otwartą aplikacją KPMG K-scanner

Aplikacja jest osadzona w chmurze i uruchamiana w przeglądarce

Udostępniamy link, a aktualizowane na bieżąco narzędzie dostępne jest na chmurze Microsoft Azure – dzięki temu nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w systemach firmy. 

Co musisz wiedzieć o białej liście podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to baza danych podatników, której jednym z kluczowych elementów są informacje o rachunkach bankowych.

Oprócz ułatwienia procesu weryfikacji kontrahentów, biała lista podatników VAT jest niezbędna do uniknięcia potencjalnych sankcji. Realizacja płatności powyżej 15 tys. zł na rachunek inny niż znajdujący się na białej liście, może skutkować:

  • brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu,
  • solidarną odpowiedzialnością nabywcy za niezapłacony VAT kontrahenta.

Prawidłowa weryfikacja kontrahentów jest również jednym z niezbędnych elementów należytej staranności, która jest badana m.in. w przypadku nieświadomego uczestnictwa w oszustwie VAT.