Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Partner Associate, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Pośrednich

KPMG w Polsce

Rozpoczęła pracę w KPMG w 2003 r. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym zarówno dla podmiotów krajowych jak i zagranicznych, przeprowadzaniem przeglądów podatkowych w zakresie rozliczeń podatku VAT, a także doradztwem w zakresie prowadzenia rozliczeń VAT (tzw. „VAT compliance”). Reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych, a także rozpraw sądowych, w tym w zakresie spraw prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpracuje przy tworzeniu narzędzi informatycznych usprawniających rozliczenia podatkowe w VAT. Autorka publikacji podatkowych.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

  • Doradca podatkowy