• 1000

Niejasne przepisy podatkowe oraz szereg zmian wprowadzonych ostatnio do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą budzić wiele wątpliwości i prowadzić do powstania u podatników licznych problemów natury praktycznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, w ramach ogólnego doradztwa podatkowego w zakresie CIT, oferujemy następujące usługi:

  • doradztwo w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji – opracowywanie struktur minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnych skutków podatkowych niedostatecznej kapitalizacji,
  • doradztwo w zakresie rozliczania wydatków na nabycie usług niematerialnych,
  • doradztwo w zakresie tworzenia Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) – wsparcie w zakresie tworzenia, administrowania oraz rozliczania PGK,
  • planowanie podatkowe – planowanie krajowych i międzynarodowych transakcji w celu ich korzystnego ukształtowania pod kątem podatkowym,
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym – analiza podatkowa struktur podatkowych pod kątem minimalizowania ryzyka nieprawidłowej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia podatku dochodowego,
  • polityka podatkowa - określanie celów oraz metod podatkowych w celu ich osiągnięcia,
  • doradztwo w zakresie powstania zagranicznego zakładu podatkowego – zarówno w Polsce jak i za granicą,
  • doradztwo w zakresie spółek nieruchomościowych. 

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe