• 1000

Rozwój firmy jest jednym z najważniejszych wymogów jej interesariuszy. Organizacje stawiają przed sobą cele strategiczne i finansowe, możliwe do osiągnięcia poprzez rozwój organiczny lub transakcje kapitałowe. Doradcy KPMG pomogą od podstaw zbudować nową strategię biznesową firmy, jak i zaktualizować obecnie realizowaną. Wypracowane opcje rozwoju strategicznego są kwantyfikowane w modelu finansowym, co pozwala określić ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Planowanie strategiczne kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa

Planowanie strategiczne jest niezwykle istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia firmy wymaga wprowadzania zmian w odpowiednim czasie wraz z odpowiednią skutecznością. 

Wyzwania w planowaniu strategii biznesowej

W planowaniu strategii koncentrujemy się m.in. na następujących wyzwaniach:

 • W jaki sposób wypracowane rozwiązania umożliwią nowy, zrównoważony wzrost organizacji?
 • Jak cenna i przyszłościowa jest baza aktualnych klientów i czy wykorzystywane kanały sprzedaży są efektywne?
 • Czy cele, możliwości i infrastruktura organizacyjna są dobrze zdefiniowane i efektywnie wykorzystywane?
 • Jak znaczące mogą być wyzwania i koszty potencjalnych transakcji związanych z inwestycjami?
 • Jakie wyniki finansowe przyniesie przyjęta strategia?
 • Jak wrażliwe są modele finansowe, biznesowe i operacyjne w obliczu zmian rynkowych?

Wspieramy organizacje w definiowaniu ich celów biznesowych oraz w opracowywaniu innowacyjnych strategii, korzystając przy tym ze światowych zasobów wiedzy KPMG.

Sprawdzona metodyka KPMG zapewnia:

 • narzędzia i techniki planowania strategicznego,
 • analizę rynków,
 • ocenę portfela usług i produktów,
 • analizę potencjalnych synergii,
 • planowanie scenariuszy,
 • przeprojektowanie struktur i procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
 • precyzyjną ocenę skutków finansowych podejmowanych działań. 

Dla kogo przeznaczona jest nasza usługa?

Nasze podejście może być stosowane na poziomie grupy kapitałowej, korporacji, spółki, jednostki biznesowej lub funkcji w przedsiębiorstwie. Sprawdza się tak samo dla firm międzynarodowych jak i krajowych, dużych i małych, prywatnych oraz publicznych, a także organizacji non-profit.

Co zyskasz dzięki naszemu wsparciu?

Nasi konsultanci pomagają w całym procesie budowy strategii rozwoju spółki, grupy kapitałowej lub pojedynczego segmentu biznesowego poprzez:

 • opracowanie strategii działalności i rozwoju, w tym przygotowanie inicjatyw strategicznych wraz z ich priorytetyzacją oraz planem wdrożenia,
 • przygotowanie modelu strategicznego z kwantyfikowanymi działaniami strategicznymi,
 • weryfikację bieżącej strategii na skutek działań restrukturyzacyjnych, transakcji, zmian otoczenia rynkowego lub uwarunkowań ekonomicznych oraz wskazanie potencjalnych zmian lub nowych opcji strategicznych w celu maksymalizacji wartości,
 • przeprowadzeniu badań rynkowych, w tym analizy atrakcyjności produktów, rynków geograficznych, sektorów, konkurencji oraz innych uwarunkowań niezbędnych do podjęcia decyzji zarządczych,
 • wskazanie kluczowych ryzyk, wymagań oraz kamieni milowych służących do operacjonalizacji wybranej strategii,
 • opracowywanie planów transformacji, w tym rozwiązania w zakresie zarządzania i kontroli stopnia ich realizacji,
 • benchmarking wybranych parametrów finansowo-operacyjnych przedsiębiorstwa z innymi podmiotami lub najlepszymi praktykami rynkowymi,
 • przygotowanie modeli opłacalności do działań i inwestycji, jak również operacyjne feasibility study i due diligence.

Dlaczego KPMG?

Dysponujemy zespołem doradców o bardzo bogatym doświadczeniu w dziedzinie budowy strategii rozwoju. Od wielu lat współpracujemy z firmami polskimi i zagranicznymi. Mamy najbardziej aktualną wiedzę, wynikającą nie tylko z bieżących analiz rynków, ale także ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z przedsiębiorstwami.

Nasi polscy eksperci zrealizowali kilkaset projektów w zakresie planów rozwoju firm. Nasza obecność w globalnej sieci KPMG to bogate zasoby, narzędzia i nowatorskie rozwiązania. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb naszych klientów. 

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria